Tin tức HPU

  Thứ tư, 27/11/2013 - 16:45:06

Lớp Bồi dưỡng Cán bộ quản lý, học viện quản lý giáo dục đến thăm và học tập kinh nghiệm quản lý sinh viên cùng với việc sử dụng khách sạn sinh viên

Ngày 23/10/2009, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm học 2009-2010 của Học viện Quản lý giáo dục, lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng, bộ môn trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã đến thăm và trao đổi với lãnh đạo trường Đại học Dân lập Hải Phòng về “kinh nghiệm quản lý sinh viên cùng với việc sử dụng khách sạn sinh viên của nhà trường”.


Các học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý của trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Thành phần đoàn gồm có Ông Phạm Ngọc Lan, Phó Giám đốc trung tâm bồi dưỡng nhà giáo, Học viện Quản lý giáo dục là trưởng đoàn và 85 học viên là cán bộ quản lý khoa, phòng, bộ môn đương chức và kế cận của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong buổi làm việc, lớp Bồi dưỡng cán bộ đã được Ban lãnh đạo nhà trường đón tiếp và trao đổi kinh nghiệm quản lý sinh viên cùng với việc sử dụng khách sạn sinh viên.

Kết thúc làm việc, Ông Phạm Ngọc Lan, Phó Giám đốc trung tâm bồi dưỡng nhà giáo nhận xét: “trường Đại học Dân lập Hải Phòng tuy là một trường ngoài công lập nhưng kinh nghiệm quản lý sinh viên và việc sử dụng khách sạn sinh viên của nhà trường đáng được các trường công lập học tập và làm theo”.

 


Ban lãnh đạo nhà trường đón tiếp và trao đổi kinh nghiệm quản lý sinh viên cùng với việc sử dụng khách sạn sinh viên của nhà trường


    Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại

 

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn