Tin tức HPU

  Thứ ba, 26/11/2013 - 10:08:42

Trường ĐH Dân lập Hải Phòng tổ chức tập huấn “ Xây dựng chuẩn đầu ra của ngành và đề cương chi tiết môn học”

Được sự hỗ trợ của chương trình Fulbright Việt Nam, sáng ngày 09/08/2013, tại Hội trường trường ĐH Dân lập Hải Phòng GS. Prof Hoffman đã có buổi tập huấn về “ Xây dựng chuẩn đầu ra của ngành và đề cương chi tiết môn học” cho toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

Các giảng viên tham dự chương trình tập huấn

Những năm qua với mục tiêu sứ mạng của mình - Trường ĐH Dân lập Hải Phòng đã, đang nỗ lực đẩy mạnh hoạt động tự đánh giá trong và hướng đến việc đánh giá ngoài để đạt các tiêu chí kiểm định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Việc tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường về “Xây dựng chuẩn đầu ra của ngành và đề cương chi tiết môn học” nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về chuẩn đầu ra của AUN và nhiều hoạt động liên quan đến việc thiết kế chương trình giảng dạy và đánh giá. Giảng viên sẽ thực hành viết các mục tiêu chương trình giáo dục của họ sao cho phù hợp với sứ mạng của Nhà trường, kết nối chuẩn đầu ra hiện hành với chuẩn đầu ra của AUN, gắn kết mục tiêu khóa học với kết quả chương trình, xây dựng kế hoạch đánh giá cho các khóa học và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Trao đổi và thảo luận nhóm

Tại buổi tập huấn các học viên chia theo nhóm để thực hành xây dựng chuẩn đầu ra. Các nhóm trình bày và trả lời, giải đáp mọi thắc mắc, làm rõ hơn những quan điểm, phương thức tiến hành thực tế trong công tác xây dựng chuẩn đầu ra như: về chương trình đào tạo, các seminar chuyên môn, các buổi phổ biến về chuẩn đầu ra cho sinh viên cũng như lộ trình triển khai áp dụng thực tế chuẩn đầu ra tại đơn vị đào tạo,… Trong suốt quá trình tập huấn, việc thiết lập chương trình giảng dạy nhằm tích hợp các kỹ năng mềm để đào tạo các kỹ sư, cử nhân năng động luôn là mục đích hướng tới của Trường ĐH Dân lập Hải Phòng.

Học viên trình bày và giải đáp thắc mắc

Chương trình tập huấn này là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa và thực tiễn mà các cán bộ, giảng viên của trường ĐH Dân lập Hải Phòng đã và đang tham gia để hoàn thiện các chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xã hội.

Mai Hiên
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn