Tin tức HPU

  Thứ ba, 26/11/2013 - 10:01:33

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng và Công ty Cổ phần MISA tổ chức lễ ký kết, chuyển giao phần mềm MISA phục vụ công tác đào tạo

Lễ ký kết và chuyển giao phần mềm MISA phục vụ công tác đào tạo.

Ngày 05 tháng 5 năm 2010, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng và công ty Cổ phần MISA đã long trọng tổ chức lễ ký kết và chuyển giao phần mềm MISA phục vụ công tác đào tạo.

Theo chương trình hợp tác, trường Đại học Dân lập Hải Phòng và Công ty Cổ phần MISA cùng thống nhất các nội dung hợp tác sau:

1. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng và Công ty Cổ phần MISA cùng hợp tác trong việc nghiên cứu, giảng dạy, đưa sinh viên tiếp cận môi trường kinh doanh doanh nghiệp, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn… nhằm nâng cao chất lượng sinh viên ra trường đáp ứng yêu cầu của xã hội.

2. Công ty Cổ phần MISA tài trợ, đưa ứng dụng phần mềm MISA dành cho đào tạo vào giảng dạy các môn học.

3. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng và Công ty Cổ phần MISA thành lập Trạm tư vấn MISA tại địa bàn Tp Hải Phòng.

4. Công ty Cổ phần MISA tài trợ phần mềm kế toán MISA cho Phòng Kế hoạch Tài chính của trường Đại học Dân lập Hải Phòng sử dụng.


Giang Hồng Tuyến, Phòng QL Khoa học và Đối ngoại

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn