Tuyển sinh

  Thứ ba, 25/03/2014 - 07:20:07

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào Đại học Dân lập Hải Phòng năm 2014

Hội đồng tuyển sinh hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào Đại học Dân lập Hải Phòng năm 2014
1.   Phương án tuyển sinh:
Năm 2014 trường Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức tuyển sinh theo 2 hình thức:
- Xét tuyển 40% tổng số chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng do Bộ GD&ĐT tổ chức.
- Xét tuyển 60% chỉ tiêu dựa trên kết quả học tập 3 năm học THPT.
 1.1.Tuyển sinh theo kỳ thi tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT
- Trường Đại học Dân lập Hải Phòng tuyển sinh theo hình thức xét tuyển kết quả thi tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho tất cả các ngành đào tạo của nhà trường.
-  Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
- Việc xét tuyển được thực hiện theo các quy định tại Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
1.2. Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT
 Các ngành xét tuyển:
Stt
Ngành tuyển sinh
Mã ngành
Khối thi
Môn xét tuyển
 
Các ngành đào tạo đại học
1
Công nghệ thông tin
D480201
A,A1
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh
2
Kĩ thuật điện, Điện tử (gồm 2 chuyên ngành: Điện tử viễn thông; Điện tự động công nghiệp)
D510301
A,A1
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh
3
Kĩ thuật công trình xây dựng (gồm 4 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Cấp thoát nước; Kiến trúc)
D580201
A,A1
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Kiến trúc: Toán-Lý-Vẽ
4
Kĩ thuật môi trường (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường)
D520320
A,A1,B
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Hoá-Sinh
5
Quản trị kinh doanh (gồm 5 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Marketting)
D340101
A,A1,D
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Văn-Ngoại ngữ
6
Việt Nam học (Văn hóa du lịch)
D220113
C,D
Văn-Sử-Địa;
Toán-Văn-Ngoại ngữ
7
Ngôn ngữ Anh
D220201
A1,D1
Toán-Lý-Anh;
Toán-Văn-Anh
 
Các ngành đào tạo cao đẳng
1
Công nghệ thông tin
C480201
A,A1
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh
2
Công nghệ kĩ thuật điện, Điện tử
C510301
A,A1
Toán-Lý-Hoá;