Tuyển sinh

  Thứ tư, 19/03/2014 - 16:45:22

Đề án tự chủ tuyển sinh của trường ĐHDLHP đã chính thức khởi động

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức xác nhận bằng văn bản để trường Đại học Dân lập Hải Phòng chính thức được tự chủ tuyển sinh 2014 theo đề án riêng.
Việc tự chủ tuyển sinh tại các trường Đại học và Cao đẳng là thực hiện theo tinh thần của Luật giáo dục Đại học và Nghị Quyết 29 của Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Xin trân trọng giới thiệu đề án của trường ĐHDLHP tới các bạn đọc: http://hpu.edu.vn/tintuc/HPUTSCT-3-1723-De-An-Tuyen-Sinh-Dai-Hoc-Cao-Dang-He-Chinh-Quy-Nam-2014.html
Ban TTTS 2014 
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn