Tuyển sinh

  Thứ ba, 26/11/2013 - 10:22:04

Xét tuyển NV3 vào trường Đại học Dân lập Hải Phòng năm 2010

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo năm 2010 được Bộ Giáo dục & Đào tạo giao, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng sẽ xét tuyển NV3 đối với một số ngành học của hệ Đại học chính quy. Điểm xét tuyển NV3 của các ngành, các khối đối với thí sinh thuộc đối tượng học sinh phổ thông KV3 như sau:
 

Tên ngành học

Mã ngành

Điểm xét tuyển NV3   

A

B

C

 D1

 D3

D4

V

I. Hệ Đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

   Công nghệ thông tin

101

13,0

 

 

 

 

 

 

   Điện công nghiệp & dân dụng

102

13,0

 

 

 

 

 

 

   Điện tử viễn thông

103

13,0

 

 

 

 

 

 

   Xây dựng dân dụng & công nghiệp

104

13,0

 

 

 

 

 

 

   Kiến trúc (môn Vẽ x2)

109

 

 

 

 

 

 

15,0

   Kỹ thuật môi trường

301

13,0

14,0

 

 

 

 

 

   Kế toán kiểm toán

401

13,0

 

 

13,0

13,0

 

 

   Quản trị doanh nghiệp

402

13,0

 

 

13,0

13,0

 

 

   Tài chính ngân hàng

404

13,0

 

 

13,0

13,0

 

 

   Văn hoá du lịch

601

 

 

14,0

14,0

14,0

14,0

 

   Tiếng Anh

751

 

 

 

13,0

 

 

 

II. Hệ Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

   Công nghệ thông tin

C65

10,0

 

 

 

 

 

 

   Điện công nghiệp & dân dụng

C66

10,0

 

 

 

 

 

 

   Xây dựng dân dụng & công nghiệp

C67

10,0

 

 

 

 

 

 

   Kế toán kiểm toán

C69

10,0

 

 

10,0

10,0

 

 

   Du lịch

C70

 

 

11,0

10,0

,10,0

10,0

 


      Các thí sinh đạt điểm sàn và có NV3 vào Trường Đại học Dân lập Hải Phòng gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển cho Trường theo đường Bưu điện chuyển phát nhanh trong thời hạn từ 15/09/2010 đến ngày 30/09/2010.

Hồ sơ xét tuyển gồm có:

    Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh năm 2010 (số 2) có chữ ký và dấu đỏ của trường tổ chức thi (bản phôtô không có giá trị sử dụng).
    Một phong bì tem ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc (số điện thoại nếu có) của thí sinh.

Địa điểm nhận hồ sơ:

    Phòng Đào tạo Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
    Địa chỉ: số 36 đường Dân lập - P.Dư Hàng Kênh - Q.Lê Chân - Hải Phòng.
    Thông tin chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: 031.3740577 – 031.3833802
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn