TIN TỨC TỔNG HỢP Thứ hai, 17/06/2019 - 11:48:36

 • Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp hệ Đại học
  Nguồn: Khoa Xây dựng - Thời gian : 3/11/2014 14:17:47
  Haiphong Private University Chuẩn đầu ra ngành đào tạo
 • Chuẩn đầu ra ngành Kế toán hệ Cao đẳng
  Nguồn: Ban Website - Thời gian : 3/11/2014 13:54:09
  Haiphong Private University Chuẩn đầu ra ngành đào tạo
 • Chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh
  Nguồn: Khoa Ngoại ngữ - Thời gian : 3/11/2014 13:39:06
  Haiphong Private University Chương trình khung ngành Tiếng Anh
 • Chương trình đào tạo ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp
  Nguồn: Khoa Xây dựng - Thời gian : 3/11/2014 11:20:10
  Haiphong Private University Đào tạo kỹ sư “Kỹ thuật công trình’’ có phẩm chất chính trị tốt, trung thành với Tổ quốc, thực sự yêu nghề, có năng lực tổ chức, nắm vững và thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có trình độ ngoại ngữ tốt, có kiến thức khoa học cơ bản vững vàng, có năng lực...
 • Chương trình đào tạo ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp hệ Liên thông
  Nguồn: Khoa Xây dựng - Thời gian : 3/11/2014 11:19:25
  Haiphong Private University Đào tạo kỹ sư hệ liên thông ngành “Xây dựng Dân dụng & công nghiệp ” có phẩm chất chính trị tốt, thực sự yêu nghề, có năng lực tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ thi công xây dựng công trình. Nắm vững và thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có trình độ ngoại ngữ...
 • Chương trình đào tạo ngành Kiến Trúc
  Nguồn: Khoa Xây dựng - Thời gian : 3/11/2014 11:16:48
  Haiphong Private University Đào tạo kiến trúc sư có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức và sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên ngành, kỹ năng thực hành thành thạo, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo.
 • Chương trình đào tạo các ngành thuộc Khoa Du lịch
  Nguồn: Khoa Du Lịch - Thời gian : 3/11/2014 11:15:57
  Haiphong Private University Khoa Du lịch hiện nay đào tạo 2 chuyên ngành gồm Văn hóa du lịch (Việt Nam học) hệ Đại học, Cao đẳng và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (hệ Đại học). Khoa xin giới thiệu khung chương trình đào tạo của các ngành trên.
 • Chương trình đào tạo ngành Kế toán kiểm toán hệ Đại học
  Nguồn: Khoa Quản trị kinh doanh - Thời gian : 3/11/2014 11:03:06
  Haiphong Private University Đào tạo cử nhân “Kế toán – Kiểm toán” có phẩm chất chính trị và tư cách đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Có năng lực tổ chức, yêu ngành nghề được đào tạo. Nắm chắc các kiến thức cơ sở cơ bản và kiến thức chuyên ngành, có khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên...
 • Chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng hệ Đại học
  Nguồn: Khoa Quản trị kinh doanh - Thời gian : 3/11/2014 10:59:49
  Haiphong Private University Đào tạo cử nhân “Tài chính – Ngân hàng” có phẩm chất chính trị và tư cách đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Có năng lực tổ chức, yêu ngành nghề được đào tạo. Nắm chắc các kiến thức cơ sở cơ bản và kiến thức chuyên ngành, có khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên...
 • Chương trình đào tạo ngành Quản trị doanh nghiệp hệ Đại học
  Nguồn: Khoa Quản trị kinh doanh - Thời gian : 3/11/2014 10:58:59
  Haiphong Private University Đào tạo cử nhân “Quản trị kinh doanh” có phẩm chất chính trị và tư cách đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Có năng lực tổ chức, yêu ngành nghề được đào tạo. Nắm chắc các kiến thức cơ sở cơ bản và kiến thức chuyên ngành, có khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên cứu...

Đơn vị trong trường

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn