TIN TỨC TỔNG HỢP Thứ ba, 23/10/2018 - 12:18:13

 • Chương trình đào tạo ngành Kế toán kiểm toán hệ Đại học
  Nguồn: Khoa Quản trị kinh doanh - Thời gian : 3/11/2014 11:03:06
  Haiphong Private University Đào tạo cử nhân “Kế toán – Kiểm toán” có phẩm chất chính trị và tư cách đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Có năng lực tổ chức, yêu ngành nghề được đào tạo. Nắm chắc các kiến thức cơ sở cơ bản và kiến thức chuyên ngành, có khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên...
 • Chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng hệ Đại học
  Nguồn: Khoa Quản trị kinh doanh - Thời gian : 3/11/2014 10:59:49
  Haiphong Private University Đào tạo cử nhân “Tài chính – Ngân hàng” có phẩm chất chính trị và tư cách đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Có năng lực tổ chức, yêu ngành nghề được đào tạo. Nắm chắc các kiến thức cơ sở cơ bản và kiến thức chuyên ngành, có khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên...
 • Chương trình đào tạo ngành Quản trị doanh nghiệp hệ Đại học
  Nguồn: Khoa Quản trị kinh doanh - Thời gian : 3/11/2014 10:58:59
  Haiphong Private University Đào tạo cử nhân “Quản trị kinh doanh” có phẩm chất chính trị và tư cách đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Có năng lực tổ chức, yêu ngành nghề được đào tạo. Nắm chắc các kiến thức cơ sở cơ bản và kiến thức chuyên ngành, có khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên cứu...
 • Chương trình đào tạo ngành Marketing hệ Đại học
  Nguồn: Khoa Quản trị kinh doanh - Thời gian : 3/11/2014 10:58:06
  Haiphong Private University Đào tạo cử nhân “Marketing” có phẩm chất chính trị và tư cách đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Có năng lực tổ chức, yêu ngành nghề được đào tạo. Nắm chắc các kiến thức cơ sở cơ bản và kiến thức chuyên ngành, có khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên cứu sáng tạo...
 • Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Điện - Điện tử Hệ Cao đẳng
  Nguồn: Khoa Điện - Điện tử - Thời gian : 3/11/2014 10:40:58
  Haiphong Private University Chuẩn đầu ra ngành đào tạo
 • Chương trình đào tạo ngành Điện Tử- Viễn thông
  Nguồn: Khoa Điện - Điện tử - Thời gian : 3/11/2014 10:40:00
  Haiphong Private University Ngành Điện tử – Viễn thông đào tạo các kỹ sư có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt và trình độ chuyên môn cao. Các kỹ sư này hiểu và vận dụng đúng đắn đường lối chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, có năng lực tổ chức và động viên mọi người hoàn thành nhiệm vụ, nắm vững kiến thức cơ...
 • Chuẩn đầu ra ngành Điện tử truyền thông
  Nguồn: Khoa Điện - Điện tử - Thời gian : 3/11/2014 10:39:08
  Haiphong Private University Chuẩn đầu ra ngành đào tạo
 • Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng Cầu đường
  Nguồn: Khoa Xây dựng - Thời gian : 3/11/2014 10:36:01
  Haiphong Private University Chuẩn đầu ra ngành đào tạo
 • Chương trình đào tạo ngành Điện tự động công nghiệp
  Nguồn: Khoa Điện - Điện tử - Thời gian : 3/11/2014 10:11:03
  Haiphong Private University Ngành Điện Tự động Công nghiệp đào tạo ra các kỹ sư có phẩm chất chính trị tốt, có tư cách đạo đức tốt, có năng lực tổ chức và động viên mọi người hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra sinh viên ra trường nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết cũng như thực hành để đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ của...
 • Chuẩn đầu ra ngành Điện tự động công nghiệp
  Nguồn: Ban Website - Thời gian : 3/11/2014 09:27:02
  Haiphong Private University Chuẩn đầu ra ngành đào tạo

Đơn vị trong trường

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn