THÔNG BÁO CHUNG

THÔNG BÁO TỪ KHOA

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Chuyển phiên bản thi ICDL thành Windows7 và Office2010 từ 1/5/2016
Ngày tạo: 14/02/2014 - Thời gian: từ 2/04/2016 đến 2/04/2017

Khoa Du Lịch

Khoa Du lịch thông báo về Công tác Thực tập tốt nghiệp năm 2017
Ngày tạo: 22/12/2016 - Thời gian: từ 22/12/2016 đến 10/02/2017

Khoa Xây dựng

Thông báo thay đổi lịch buổi lễ ra quân thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Ngày tạo: 16/01/2017 - Thời gian: từ 16/01/2017 đến 20/01/2017

Thông báo về việc thay đổi thời gian thu Bìa đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
Ngày tạo: 16/01/2017 - Thời gian: từ 16/01/2017 đến 11/02/2017

Thông báo kế hoạch thu đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 ngành XDDD & CN và Kiến Trúc
Ngày tạo: 12/01/2017 - Thời gian: từ 12/01/2017 đến 18/02/2017

Thông báo về công tác thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Ngày tạo: 28/12/2016 - Thời gian: từ 28/12/2016 đến 18/03/2017

Thông báo về kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
Ngày tạo: 26/09/2016 - Thời gian: từ 26/09/2016 đến 26/02/2017

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ thông báo về Công tác thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Ngày tạo: 26/12/2016 - Thời gian: từ 26/12/2016 đến 18/03/2017

Mở lớp Tiếng Anh giao tiếp với Giáo viên nước ngoài cho sinh viên HPU
Ngày tạo: 27/03/2015 - Thời gian: từ 27/03/2015 đến 15/04/2020

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Quản trị kinh doanh thông báo Kế hoạch thu và bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp Cao học QTKD khóa 1
Ngày tạo: 13/01/2017 - Thời gian: từ 13/01/2017 đến 13/04/2017

Chương trình thực tập viên năm 2017 của Ngân hàng TMCP Vietbank - Chi nhánh Lạch Tray
Ngày tạo: 27/12/2016 - Thời gian: từ 27/12/2016 đến 27/01/2017

Khoa Quản trị kinh doanh thông báo về Công tác thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Ngày tạo: 9/12/2016 - Thời gian: từ 9/12/2016 đến 9/02/2017

Thông báo tuyển dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Hải Phòng
Ngày tạo: 21/11/2016 - Thời gian: từ 21/11/2016 đến 21/01/2017

Khoa Điện - Điện tử

Thông báo về công tác thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Ngày tạo: 9/01/2017 - Thời gian: từ 6/01/2017 đến 18/01/2017

Thông báo lịch thực tập tốt nghiệp khóa 17 khoa Điện - Điện tử
Ngày tạo: 27/12/2016 - Thời gian: từ 19/12/2016 đến 18/03/2017

Khoa Môi trường

Bộ môn Cơ bản cơ sở

Bộ môn Giáo dục thể chất

THÔNG BÁO KHỐI CÁC PHÒNG

Phòng Đào tạo

Kết quả thi PET ngày 24.12.2016
Ngày tạo: 12/01/2017 - Thời hạn:Từ: 12/01/2017 Đến: 28/02/2017

Kế hoạch làm tốt nghiệp đợt 3 năm 2016
Ngày tạo: 6/01/2017 - Thời hạn:Từ: 6/01/2017 Đến: 14/02/2017

Kế hoạch học kỳ phụ đợt 1 năm 2017
Ngày tạo: 28/12/2016 - Thời hạn:Từ: 28/12/2016 Đến: 14/04/2017

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Ngày tạo: 29/12/2016 - Thời hạn:Từ: 29/12/2016 Đến: 20/01/2017

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Ngày tạo: 9/12/2016 - Thời hạn:Từ: 9/12/2016 Đến: 25/03/2017

Phòng Kế hoạch tài chính

Thông báo về việc nhận học lại tiền thẻ BHYT
Ngày tạo: 24/12/2016 - Thời hạn:Từ: 24/12/2016 Đến: 24/01/2017

Phòng Quản Lý Khoa Học & Đảm bảo Chất Lượng

Phòng QHCC & Hợp tác quốc tế

Phòng Tổ chức hành chính

Ban công tác sinh viên

Phòng Y Tế

Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 2/2017
Ngày tạo: 14/01/2017 - Thời hạn:Từ: 14/01/2017 Đến: 21/01/2017

THÔNG BÁO TỪ TRUNG TÂM

Trung Tâm Thông Tin Thư Viện

Lịch học HPU-NET và Thư viện khóa 20
Ngày tạo: 29/10/2016 - Thời hạn:Từ: 29/10/2016 Đến: 29/11/2017

Phòng Hợp Tác Quốc Tế

THÔNG BÁO KHỐI CÁC BAN

Ban Quản lý dự án

Ban Thanh tra giáo dục

Ban Đảm bảo chất lượng và ISO

THÔNG BÁO TỪ ĐOÀN THỂ

Đảng ủy

Công đoàn

Câu lạc bộ

Đoàn Thanh niên

Cuộc thi viết “Sinh viên Hải Phòng - Những câu chuyện đẹp” năm học 2016 - 2017
Ngày tạo: 22/12/2016 - Thời hạn:Từ: 22/12/2016 Đến: 31/03/2017

Chương trình Hỗ trợ Sinh viên học tập tại Hải Phòng về quê đón Tết Nguyên đán 2017
Ngày tạo: 19/12/2016 - Thời hạn:Từ: 19/12/2016 Đến: 31/01/2017

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 031 3740577 - 031 3833802 -- Fax: 031.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn