THÔNG BÁO CHUNG

THÔNG BÁO TỪ KHOA

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Công ty sản xuất Lốp xe Bridgestone VN tuyển dụng
Ngày tạo: 13/04/2017 - Thời gian: từ 12/04/2017 đến 30/06/2017

Khoa Du Lịch

Khách sạn Princess Hải Phòng tuyển dụng
Ngày tạo: 31/03/2017 - Thời gian: từ 31/03/2017 đến 31/05/2017

Khách sạn AVANI Habour View tuyển dụng tháng 3/2017
Ngày tạo: 8/03/2017 - Thời gian: từ 6/03/2017 đến 31/07/2017

Công ty CP du lịch Hoa Phượng tuyển nhân viên kinh doanh
Ngày tạo: 19/02/2017 - Thời gian: từ 19/02/2017 đến 30/05/2017

Khoa Xây dựng

Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 ngành Kiến trúc, Xây dựng DD & CN
Ngày tạo: 10/04/2017 - Thời gian: từ 7/04/2017 đến 21/07/2017

Quy định làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ngành Kiến trúc khóa 16
Ngày tạo: 10/04/2017 - Thời gian: từ 10/04/2017 đến 21/07/2017

Quy định làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp đợt 1 năm 2017
Ngày tạo: 10/04/2017 - Thời gian: từ 10/04/2017 đến 21/07/2017

Thông báo về kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Ngày tạo: 30/03/2017 - Thời gian: từ 30/03/2017 đến 31/07/2017

Khoa Ngoại ngữ

Thông báo phòng thi PET ngày 22 tháng 4
Ngày tạo: 19/04/2017 - Thời gian: từ 19/04/2017 đến 30/04/2017

Thông báo lịch thi PET trong năm 2017
Ngày tạo: 6/02/2017 - Thời gian: từ 6/02/2017 đến 1/02/2018

Mở lớp Tiếng Anh giao tiếp với Giáo viên nước ngoài cho sinh viên HPU
Ngày tạo: 27/03/2015 - Thời gian: từ 27/03/2015 đến 15/04/2020

Khoa Quản trị kinh doanh

Thông tin tuyển dụng
Ngày tạo: 21/04/2017 - Thời gian: từ 21/04/2017 đến 21/05/2017

Kế hoạch tốt nghiệp 2017
Ngày tạo: 17/04/2017 - Thời gian: từ 7/04/2017 đến 30/06/2017

Thông báo làm tốt nghiệp của khóa 16,17 hệ ĐH, khóa 8,9 hệ Liên thông và khóa 10,11 hệ CĐ các ngành khoa Quản trị kinh doanh
Ngày tạo: 27/03/2017 - Thời gian: từ 27/03/2017 đến 6/12/2017

Thông tin tuyển dụng
Ngày tạo: 15/02/2017 - Thời gian: từ 15/02/2017 đến 30/05/2017

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Môi trường

Bộ môn Cơ bản cơ sở

Bộ môn Giáo dục thể chất

THÔNG BÁO KHỐI CÁC PHÒNG

Phòng Đào tạo

Nộp bằng tốt nghiệp và giấy tờ, hồ sơ liên quan
Ngày tạo: 22/04/2017 - Thời hạn:Từ: 22/04/2017 Đến: 19/05/2017

Kế hoạch đăng ký tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Ngày tạo: 25/03/2017 - Thời hạn:Từ: 25/03/2017 Đến: 24/06/2017

Điều kiện tốt nghiệp về ngoại ngữ của khóa 17,18
Ngày tạo: 24/03/2017 - Thời hạn:Từ: 24/03/2017 Đến: 31/05/2017

Thông báo về Công tác tốt nghiệp ĐH K17, CĐ K11, LT K9
Ngày tạo: 24/03/2017 - Thời hạn:Từ: 20/03/2017 Đến: 31/05/2017

Kết quả thi tốt nghiệp đợt 3 năm 2016
Ngày tạo: 9/03/2017 - Thời hạn:Từ: 10/03/2017 Đến: 30/04/2017

Phòng Kế hoạch tài chính

Thông báo về việc nhận lại tiền học phí kỳ phụ đợt 1 năm học 2016 - 2017
Ngày tạo: 21/04/2017 - Thời hạn:Từ: 21/04/2017 Đến: 31/07/2017

Thông báo số 339 ngày 13/4/2017 về việc thu học phí tín chỉ tốt nghiệp của học viên cao học
Ngày tạo: 21/04/2017 - Thời hạn:Từ: 21/04/2017 Đến: 31/07/2017

TB số 109 V/v nộp học phí còn thiếu học kỳ 1 năm 2016 – 2017 của sinh viên đại học khóa 20 và cao đẳng khóa 13
Ngày tạo: 15/02/2017 - Thời hạn:Từ: 10/02/2017 Đến: 30/04/2017

Phòng Quản Lý Khoa Học & Đảm bảo Chất Lượng

Phòng QHCC & Hợp tác quốc tế

Phòng Tổ chức hành chính

Ban công tác sinh viên

Phòng Y Tế

THÔNG BÁO TỪ TRUNG TÂM

Trung Tâm Thông Tin Thư Viện

Lịch học HPU-NET và Thư viện khóa 20
Ngày tạo: 29/10/2016 - Thời hạn:Từ: 29/10/2016 Đến: 29/11/2017

Phòng Hợp Tác Quốc Tế

THÔNG BÁO KHỐI CÁC BAN

Ban Quản lý dự án

Ban Thanh tra giáo dục

Ban Đảm bảo chất lượng và ISO

THÔNG BÁO TỪ ĐOÀN THỂ

Đảng ủy

Công đoàn

Câu lạc bộ

Đoàn Thanh niên

Tổ chức Giải bóng đá nam sinh viên năm 2017
Ngày tạo: 25/03/2017 - Thời hạn:Từ: 25/03/2017 Đến: 31/05/2017

Kế hoạch tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2017
Ngày tạo: 4/03/2017 - Thời hạn:Từ: 4/03/2017 Đến: 31/05/2017

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 031 3740577 - 031 3833802 -- Fax: 031.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn