THÔNG BÁO CHUNG

THÔNG BÁO TỪ KHOA

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Khoa Du Lịch

Khoa Xây dựng

Thông báo thời gian thu đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm 2017
Ngày tạo: 12/01/2018 - Thời gian: từ 12/01/2018 đến 27/01/2018

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 5 năm 2017
Ngày tạo: 6/12/2017 - Thời gian: từ 6/12/2017 đến 7/04/2018

Thông báo về kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt 5 năm 2018
Ngày tạo: 29/11/2017 - Thời gian: từ 29/11/2017 đến 8/12/2018

Thông báo về việc tuyển dụng sinh viên ngành XDDD & CN, Kiến trúc đi thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 tại công tyTNHH Fuji Xerox
Ngày tạo: 29/11/2017 - Thời gian: từ 29/11/2017 đến 22/12/2018

Thông báo kế hoạch thu bìa đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm 2017
Ngày tạo: 21/11/2017 - Thời gian: từ 21/11/2017 đến 10/11/2018

Khoa Ngoại ngữ

Thông báo lịch thi PET năm 2018
Ngày tạo: 10/01/2018 - Thời gian: từ 10/01/2018 đến 31/01/2019

Thông báo điểm thi PET tháng 12
Ngày tạo: 10/01/2018 - Thời gian: từ 10/01/2018 đến 31/01/2018

Thay đổi địa điểm đăng ký thi PET
Ngày tạo: 13/06/2017 - Thời gian: từ 13/06/2017 đến 30/06/2018

Thông báo lịch thi PET trong năm 2017
Ngày tạo: 6/02/2017 - Thời gian: từ 6/02/2017 đến 1/02/2018

Mở lớp Tiếng Anh giao tiếp với Giáo viên nước ngoài cho sinh viên HPU
Ngày tạo: 27/03/2015 - Thời gian: từ 27/03/2015 đến 15/04/2020

Khoa Quản trị kinh doanh

Đề cương TTTN ngành KTKT hệ Cao đẳng
Ngày tạo: 5/01/2018 - Thời gian: từ 3/01/2018 đến 28/02/2018

Đề cương TTTN ngành KTKT hệ Đại học và Liên thông
Ngày tạo: 5/01/2018 - Thời gian: từ 3/01/2018 đến 28/02/2018

Đề cương TTTN ngành QTDN
Ngày tạo: 3/01/2018 - Thời gian: từ 3/01/2018 đến 28/02/2018

Đề cương TTTN ngành TCNH
Ngày tạo: 4/01/2018 - Thời gian: từ 3/01/2018 đến 28/02/2018

Đề cương TTTN ngành MARKETING
Ngày tạo: 4/01/2018 - Thời gian: từ 3/01/2018 đến 28/02/2018

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Môi trường

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2018
Ngày tạo: 30/11/2017 - Thời gian: từ 30/11/2017 đến 3/03/2018

Bộ môn Cơ bản cơ sở

Bộ môn Giáo dục thể chất

THÔNG BÁO KHỐI CÁC PHÒNG

Phòng Đào tạo

Kết quả thi PET ngày 23.12.2017
Ngày tạo: 11/01/2018 - Thời hạn:Từ: 11/01/2018 Đến: 10/02/2018

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018
Ngày tạo: 26/12/2017 - Thời hạn:Từ: 26/12/2017 Đến: 20/01/2018

Kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 5 năm 2017
Ngày tạo: 16/11/2017 - Thời hạn:Từ: 16/11/2017 Đến: 30/03/2018

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2018
Ngày tạo: 13/11/2017 - Thời hạn:Từ: 14/11/2017 Đến: 5/03/2018

Điều kiện tốt nghiệp về ngoại ngữ của khóa 16,17,18
Ngày tạo: 24/03/2017 - Thời hạn:Từ: 24/03/2017 Đến: 31/12/2018

Phòng Kế hoạch tài chính

Quy tắc Bảo hiểm toàn diện sinh viên
Ngày tạo: 10/10/2017 - Thời hạn:Từ: 1/10/2017 Đến: 31/12/2018

Phòng Quản Lý Khoa Học & Đảm bảo Chất Lượng

Phòng QHCC & Hợp tác quốc tế

Phòng Tổ chức hành chính

Ban công tác sinh viên

Phòng Y Tế

THÔNG BÁO TỪ TRUNG TÂM

Trung Tâm Thông Tin Thư Viện

Phòng Hợp Tác Quốc Tế

THÔNG BÁO KHỐI CÁC BAN

Ban Quản lý dự án

Ban Thanh tra giáo dục

Ban Đảm bảo chất lượng và ISO

THÔNG BÁO TỪ ĐOÀN THỂ

Đảng ủy

Công đoàn

Câu lạc bộ

Đoàn Thanh niên

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn