THÔNG BÁO CHUNG

THÔNG BÁO TỪ KHOA

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Lịch thi ICDL tuần từ 1/4 đến 6/4/2019
Ngày tạo: 18/12/2017 - Thời gian: từ 24/09/2018 đến 30/04/2019

Công ty CP thiết bị Điện - Điện tử Bách Khoa tuyển dụng lập trình viên
Ngày tạo: 19/03/2019 - Thời gian: từ 10/03/2019 đến 30/04/2019

Khoa Du Lịch

Khoa Xây dựng

Khoa Ngoại ngữ

Kế hoạch làm tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 và các bảng biểu
Ngày tạo: 21/03/2019 - Thời gian: từ 21/03/2019 đến 21/06/2019

Thông báo phòng thi PET ngày 23 tháng 3
Ngày tạo: 21/03/2019 - Thời gian: từ 21/03/2019 đến 31/03/2019

Thông báo điểm thi PET tháng 2
Ngày tạo: 7/03/2019 - Thời gian: từ 7/03/2019 đến 31/03/2019

Thông báo lịch thi PET năm 2019
Ngày tạo: 19/12/2018 - Thời gian: từ 19/12/2018 đến 31/12/2019

Mở lớp Tiếng Anh giao tiếp với Giáo viên nước ngoài cho sinh viên HPU
Ngày tạo: 27/03/2015 - Thời gian: từ 27/03/2015 đến 15/04/2020

Khoa Quản trị kinh doanh

Danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận đợt 1-2019
Ngày tạo: 18/03/2019 - Thời gian: từ 18/03/2019 đến 31/03/2019

Thư ngỏ tuyển dụng
Ngày tạo: 5/03/2019 - Thời gian: từ 5/03/2019 đến 31/03/2019

Kế hoạch làm tốt nghiệp đợt 5 năm 2018
Ngày tạo: 26/12/2018 - Thời gian: từ 26/12/2018 đến 12/04/2019

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Môi trường

Bộ môn Cơ bản cơ sở

Bộ môn Giáo dục thể chất

THÔNG BÁO KHỐI CÁC PHÒNG

Phòng Đào tạo

Lịch thi lần 2 kỳ phụ một năm 2019
Ngày tạo: 11/03/2019 - Thời hạn:Từ: 11/03/2019 Đến: 31/03/2019

Kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 1 năm 2019
Ngày tạo: 25/02/2019 - Thời hạn:Từ: 25/02/2019 Đến: 1/04/2019

Kế hoạch tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 4 năm 2018
Ngày tạo: 15/02/2019 - Thời hạn:Từ: 15/02/2019 Đến: 31/03/2019

Kế hoạch tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018
Ngày tạo: 12/07/2018 - Thời hạn:Từ: 12/07/2018 Đến: 31/08/2019

Phòng Kế hoạch tài chính

Thông báo về việc cấp thẻ BHYT năm 2019
Ngày tạo: 25/01/2019 - Thời hạn:Từ: 1/01/2019 Đến: 30/06/2019

Phòng Quản Lý Khoa Học & Đảm bảo Chất Lượng

Phòng QHCC & Hợp tác quốc tế

Phòng Tổ chức hành chính

Ban công tác sinh viên

Phòng Y Tế

THÔNG BÁO TỪ TRUNG TÂM

Trung Tâm Thông Tin Thư Viện

Phòng Hợp Tác Quốc Tế

THÔNG BÁO KHỐI CÁC BAN

Ban Quản lý dự án

Ban Thanh tra giáo dục

Ban Đảm bảo chất lượng và ISO

THÔNG BÁO TỪ ĐOÀN THỂ

Đảng ủy

Công đoàn

Câu lạc bộ

Đoàn Thanh niên

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn