THÔNG BÁO CHUNG

THÔNG BÁO TỪ KHOA

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Thư mời họp mặt cựu sinh viên khoa CNTT
Ngày tạo: 16/05/2017 - Thời gian: từ 16/05/2017 đến 30/08/2017

Khoa Du Lịch

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp đợt 2 - Năm 2017
Ngày tạo: 17/07/2017 - Thời gian: từ 17/07/2017 đến 21/09/2017

Khách sạn AVANI Habour View tuyển dụng tháng 3/2017
Ngày tạo: 8/03/2017 - Thời gian: từ 6/03/2017 đến 31/07/2017

Khoa Xây dựng

Thông báo về việc thu bìa đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 cho sinh viên ngành XDDD & CN và Kiến trúc
Ngày tạo: 11/07/2017 - Thời gian: từ 11/07/2017 đến 31/07/2017

Thông báo về kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
Ngày tạo: 13/06/2017 - Thời gian: từ 13/06/2017 đến 23/09/2017

Quy định làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
Ngày tạo: 13/06/2017 - Thời gian: từ 13/06/2017 đến 23/09/2017

Thông báo mở lớp môn học: Đồ án K1, Đồ án K2, Kiến trúc nhà ở cho các sinh viên ngành Kiến trúc
Ngày tạo: 11/05/2017 - Thời gian: từ 11/05/2017 đến 31/08/2017

Thông báo về kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Ngày tạo: 30/03/2017 - Thời gian: từ 30/03/2017 đến 31/07/2017

Khoa Ngoại ngữ

Lùi lịch Thi PET tháng 6 năm 2017
Ngày tạo: 19/06/2017 - Thời gian: từ 19/06/2017 đến 31/07/2017

Thay đổi địa điểm đăng ký thi PET
Ngày tạo: 13/06/2017 - Thời gian: từ 13/06/2017 đến 30/06/2018

Thông báo lịch thi PET trong năm 2017
Ngày tạo: 6/02/2017 - Thời gian: từ 6/02/2017 đến 1/02/2018

Mở lớp Tiếng Anh giao tiếp với Giáo viên nước ngoài cho sinh viên HPU
Ngày tạo: 27/03/2015 - Thời gian: từ 27/03/2015 đến 15/04/2020

Khoa Quản trị kinh doanh

Thông báo chuẩn bị cho công tác thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
Ngày tạo: 26/07/2017 - Thời gian: từ 26/07/2017 đến 8/08/2017

Kế hoạch làm tốt nghiệp và khóa luận đợt 2 năm 2017
Ngày tạo: 20/06/2017 - Thời gian: từ 9/06/2017 đến 23/08/2017

Mẫu bìa khóa luận và quy cách trình bày
Ngày tạo: 6/06/2017 - Thời gian: từ 6/06/2017 đến 6/06/2018

Thông báo làm tốt nghiệp của khóa 16,17 hệ ĐH, khóa 8,9 hệ Liên thông và khóa 10,11 hệ CĐ các ngành khoa Quản trị kinh doanh
Ngày tạo: 27/03/2017 - Thời gian: từ 27/03/2017 đến 6/12/2017

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Môi trường

Bộ môn Cơ bản cơ sở

Bộ môn Giáo dục thể chất

THÔNG BÁO KHỐI CÁC PHÒNG

Phòng Đào tạo

Lịch thi lần 1 học kỳ phụ 2016-2017
Ngày tạo: 20/07/2017 - Thời hạn:Từ: 20/07/2017 Đến: 5/08/2017

Điểm sàn xét tuyển vào Đại học Dân lập Hải Phòng năm 2017
Ngày tạo: 14/07/2017 - Thời hạn:Từ: 14/07/2017 Đến: 30/09/2017

Tổ chức học kỳ phụ
Ngày tạo: 26/06/2017 - Thời hạn:Từ: 23/06/2017 Đến: 15/08/2017

Phòng Kế hoạch tài chính

Thông báo về việc nhận lại tiền học phí kỳ phụ đợt 1 năm học 2016 - 2017
Ngày tạo: 21/04/2017 - Thời hạn:Từ: 21/04/2017 Đến: 31/07/2017

Thông báo số 339 ngày 13/4/2017 về việc thu học phí tín chỉ tốt nghiệp của học viên cao học
Ngày tạo: 21/04/2017 - Thời hạn:Từ: 21/04/2017 Đến: 31/07/2017

Phòng Quản Lý Khoa Học & Đảm bảo Chất Lượng

Phòng QHCC & Hợp tác quốc tế

Phòng Tổ chức hành chính

Ban công tác sinh viên

Phòng Y Tế

THÔNG BÁO TỪ TRUNG TÂM

Trung Tâm Thông Tin Thư Viện

Lịch học HPU-NET và Thư viện khóa 20
Ngày tạo: 29/10/2016 - Thời hạn:Từ: 29/10/2016 Đến: 29/11/2017

Phòng Hợp Tác Quốc Tế

THÔNG BÁO KHỐI CÁC BAN

Ban Quản lý dự án

Ban Thanh tra giáo dục

Ban Đảm bảo chất lượng và ISO

THÔNG BÁO TỪ ĐOÀN THỂ

Đảng ủy

Công đoàn

Câu lạc bộ

Đoàn Thanh niên

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn