THÔNG BÁO CHUNG

THÔNG BÁO TỪ KHOA

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Lịch thi ICDL tuần từ 19/11 đến 24/11/2018
Ngày tạo: 18/12/2017 - Thời gian: từ 24/09/2018 đến 30/11/2018

Công ty TNHH IT System tuyển dụng
Ngày tạo: 6/09/2018 - Thời gian: từ 26/07/2018 đến 30/11/2018

Công ty máy tính máy văn phòng Đỗ Gia tuyển dụng
Ngày tạo: 10/08/2018 - Thời gian: từ 25/07/2018 đến 31/12/2018

Công ty CP Đầu tư Tài chính và Công nghệ DataTech tuyển dụng
Ngày tạo: 5/11/2018 - Thời gian: từ 1/06/2018 đến 31/12/2018

Tuyển kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại Tokyo lương 250.000 yên
Ngày tạo: 28/07/2018 - Thời gian: từ 1/05/2018 đến 30/11/2018

Khoa Du Lịch

Khoa Xây dựng

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm 2018
Ngày tạo: 12/10/2018 - Thời gian: từ 12/10/2018 đến 31/01/2019

Thông báo về kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt 5 năm 2018
Ngày tạo: 29/11/2017 - Thời gian: từ 29/11/2017 đến 8/12/2018

Thông báo về việc tuyển dụng sinh viên ngành XDDD & CN, Kiến trúc đi thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 tại công tyTNHH Fuji Xerox
Ngày tạo: 29/11/2017 - Thời gian: từ 29/11/2017 đến 22/12/2018

Khoa Ngoại ngữ

Thông báo điểm thi PET tháng 10
Ngày tạo: 15/11/2018 - Thời gian: từ 15/11/2018 đến 30/11/2018

Thông báo lịch thi PET năm 2018
Ngày tạo: 10/01/2018 - Thời gian: từ 10/01/2018 đến 31/01/2019

Mở lớp Tiếng Anh giao tiếp với Giáo viên nước ngoài cho sinh viên HPU
Ngày tạo: 27/03/2015 - Thời gian: từ 27/03/2015 đến 15/04/2020

Khoa Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM 2018 - Chuyên ngành Kế toán kiểm toán
Ngày tạo: 22/10/2018 - Thời gian: từ 15/10/2018 đến 5/01/2019

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM 2018 - Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
Ngày tạo: 19/10/2018 - Thời gian: từ 15/10/2018 đến 5/01/2019

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM 2018 - Chuyên ngành Marketing
Ngày tạo: 19/10/2018 - Thời gian: từ 15/10/2018 đến 5/01/2019

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM 2018 - Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Ngày tạo: 22/10/2018 - Thời gian: từ 15/10/2018 đến 5/01/2019

KẾ HOẠCH LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM 2018
Ngày tạo: 14/10/2018 - Thời gian: từ 15/10/2018 đến 5/01/2019

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Môi trường

Bộ môn Cơ bản cơ sở

Bộ môn Giáo dục thể chất

THÔNG BÁO KHỐI CÁC PHÒNG

Phòng Đào tạo

Lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2018-2019
Ngày tạo: 9/11/2018 - Thời hạn:Từ: 9/11/2018 Đến: 30/12/2018

Kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 4 năm 2018
Ngày tạo: 26/09/2018 - Thời hạn:Từ: 26/09/2018 Đến: 31/12/2018

Kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 3 năm 2018
Ngày tạo: 25/07/2018 - Thời hạn:Từ: 25/07/2018 Đến: 30/11/2018

Kế hoạch tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018
Ngày tạo: 12/07/2018 - Thời hạn:Từ: 12/07/2018 Đến: 31/08/2019

Điều kiện tốt nghiệp về ngoại ngữ của khóa 16,17,18
Ngày tạo: 24/03/2017 - Thời hạn:Từ: 24/03/2017 Đến: 31/12/2018

Phòng Kế hoạch tài chính

Thông báo vv chi trả kỳ phụ năm học 2017 - 2018
Ngày tạo: 2/10/2018 - Thời hạn:Từ: 2/10/2018 Đến: 31/12/2018

Quy tắc Bảo hiểm toàn diện sinh viên
Ngày tạo: 10/10/2017 - Thời hạn:Từ: 1/10/2017 Đến: 31/12/2018

Phòng Quản Lý Khoa Học & Đảm bảo Chất Lượng

Phòng QHCC & Hợp tác quốc tế

Phòng Tổ chức hành chính

Ban công tác sinh viên

Phòng Y Tế

THÔNG BÁO TỪ TRUNG TÂM

Trung Tâm Thông Tin Thư Viện

Phòng Hợp Tác Quốc Tế

THÔNG BÁO KHỐI CÁC BAN

Ban Quản lý dự án

Ban Thanh tra giáo dục

Ban Đảm bảo chất lượng và ISO

THÔNG BÁO TỪ ĐOÀN THỂ

Đảng ủy

Công đoàn

Câu lạc bộ

Đoàn Thanh niên

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn