THÔNG BÁO CHUNG

THÔNG BÁO TỪ KHOA

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Chuyển phiên bản thi ICDL thành Windows7 và Office2010 từ 1/5/2016
Ngày tạo: 14/02/2014 - Thời gian: từ 2/04/2016 đến 2/04/2017

Khoa Du Lịch

Khách sạn Nam Cường Hải Phòng tuyển dụng Nhân viên lễ tân
Ngày tạo: 22/02/2017 - Thời gian: từ 22/02/2017 đến 31/03/2017

Khách sạn Quốc Tế Level Hải Phòng thuộc Công ty CP Đầu tư và Du lịch LV Tuyển nhân viên nhà hàng
Ngày tạo: 22/02/2017 - Thời gian: từ 22/02/2017 đến 31/03/2017

Công ty CP du lịch Hoa Phượng tuyển nhân viên kinh doanh
Ngày tạo: 19/02/2017 - Thời gian: từ 19/02/2017 đến 30/05/2017

Nội quy, Đề cương Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Ngày tạo: 18/02/2017 - Thời gian: từ 6/02/2017 đến 22/03/2017

Khoa Du lịch thông báo Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp - Đợt 1 năm 2017
Ngày tạo: 18/02/2017 - Thời gian: từ 6/02/2017 đến 18/03/2017

Khoa Xây dựng

Thông báo nhận địa điểm thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Ngày tạo: 20/01/2017 - Thời gian: từ 20/01/2017 đến 25/03/2017

Thông báo về công tác thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Ngày tạo: 28/12/2016 - Thời gian: từ 28/12/2016 đến 18/03/2017

Khoa Ngoại ngữ

Thông báo phòng thi PET ngày 25 tháng 2
Ngày tạo: 20/02/2017 - Thời gian: từ 20/02/2017 đến 28/02/2017

Thông báo lịch thi PET trong năm 2017
Ngày tạo: 6/02/2017 - Thời gian: từ 6/02/2017 đến 1/02/2018

Khoa Ngoại ngữ thông báo về Công tác thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Ngày tạo: 26/12/2016 - Thời gian: từ 26/12/2016 đến 18/03/2017

Mở lớp Tiếng Anh giao tiếp với Giáo viên nước ngoài cho sinh viên HPU
Ngày tạo: 27/03/2015 - Thời gian: từ 27/03/2015 đến 15/04/2020

Khoa Quản trị kinh doanh

Điểm rèn luyện kỳ 1 năm học 2016-2017
Ngày tạo: 24/02/2017 - Thời gian: từ 27/02/2017 đến 6/03/2017

Thông tin tuyển dụng
Ngày tạo: 20/02/2017 - Thời gian: từ 20/02/2017 đến 20/03/2017

Thông tin tuyển dụng
Ngày tạo: 15/02/2017 - Thời gian: từ 15/02/2017 đến 30/05/2017

Khoa Quản trị kinh doanh thông báo Đề cương thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 ngành Tài chính ngân hàng
Ngày tạo: 4/02/2017 - Thời gian: từ 4/02/2017 đến 24/03/2017

Khoa Quản trị kinh doanh thông báo Đề cương thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 ngành Quản trị doanh nghiệp
Ngày tạo: 4/02/2017 - Thời gian: từ 4/02/2017 đến 24/03/2017

Khoa Điện - Điện tử

Thông báo lịch thực tập tốt nghiệp khóa 17 khoa Điện - Điện tử
Ngày tạo: 27/12/2016 - Thời gian: từ 19/12/2016 đến 18/03/2017

Khoa Môi trường

Bộ môn Cơ bản cơ sở

Bộ môn Giáo dục thể chất

THÔNG BÁO KHỐI CÁC PHÒNG

Phòng Đào tạo

Thông báo tổ chức học kỳ phụ cho K18 - 19 - 20
Ngày tạo: 17/02/2017 - Thời hạn:Từ: 17/02/2017 Đến: 2/04/2017

Kế hoạch tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
Ngày tạo: 18/01/2017 - Thời hạn:Từ: 17/01/2017 Đến: 28/02/2017

Kết quả thi PET ngày 24.12.2016
Ngày tạo: 12/01/2017 - Thời hạn:Từ: 12/01/2017 Đến: 28/02/2017

Kế hoạch học kỳ phụ đợt 1 năm 2017
Ngày tạo: 28/12/2016 - Thời hạn:Từ: 28/12/2016 Đến: 14/04/2017

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Ngày tạo: 9/12/2016 - Thời hạn:Từ: 9/12/2016 Đến: 25/03/2017

Phòng Kế hoạch tài chính

Thông báo số 110 Về thời gian thu học phí và các khoản đóng góp của sinh viên kỳ 2 năm học 2016 – 2017
Ngày tạo: 15/02/2017 - Thời hạn:Từ: 10/02/2017 Đến: 31/03/2017

TB số 109 V/v nộp học phí còn thiếu học kỳ 1 năm 2016 – 2017 của sinh viên đại học khóa 20 và cao đẳng khóa 13
Ngày tạo: 15/02/2017 - Thời hạn:Từ: 10/02/2017 Đến: 30/04/2017

Phòng Quản Lý Khoa Học & Đảm bảo Chất Lượng

Phòng QHCC & Hợp tác quốc tế

Phòng Tổ chức hành chính

Ban công tác sinh viên

Phòng Y Tế

Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 20/2 - 24/2/2017
Ngày tạo: 27/02/2017 - Thời hạn:Từ: 27/02/2017 Đến: 3/03/2017

THÔNG BÁO TỪ TRUNG TÂM

Trung Tâm Thông Tin Thư Viện

Lịch học HPU-NET và Thư viện khóa 20
Ngày tạo: 29/10/2016 - Thời hạn:Từ: 29/10/2016 Đến: 29/11/2017

Phòng Hợp Tác Quốc Tế

THÔNG BÁO KHỐI CÁC BAN

Ban Quản lý dự án

Ban Thanh tra giáo dục

Ban Đảm bảo chất lượng và ISO

THÔNG BÁO TỪ ĐOÀN THỂ

Đảng ủy

Công đoàn

Câu lạc bộ

Đoàn Thanh niên

Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2017
Ngày tạo: 22/02/2017 - Thời hạn:Từ: 22/02/2017 Đến: 15/04/2017

Kế hoạch tổ chức “Liên hoan các nhóm nhảy HPU - 2017”
Ngày tạo: 17/02/2017 - Thời hạn:Từ: 17/02/2017 Đến: 16/04/2017

Cuộc thi viết “Sinh viên Hải Phòng - Những câu chuyện đẹp” năm học 2016 - 2017
Ngày tạo: 22/12/2016 - Thời hạn:Từ: 22/12/2016 Đến: 31/03/2017

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 031 3740577 - 031 3833802 -- Fax: 031.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn