THÔNG BÁO CHUNG

THÔNG BÁO TỪ KHOA

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Lịch thi ICDL tuần từ 16/9 đến 20/9/2019
Ngày tạo: 18/12/2017 - Thời gian: từ 24/09/2018 đến 30/09/2019

Khoa Du Lịch

Khoa Xây dựng

Khoa Ngoại ngữ

Thông báo điểm thi PET tháng 8
Ngày tạo: 10/09/2019 - Thời gian: từ 10/09/2019 đến 30/09/2019

Thông báo lịch thi PET năm 2019
Ngày tạo: 19/12/2018 - Thời gian: từ 19/12/2018 đến 31/12/2019

Mở lớp Tiếng Anh giao tiếp với Giáo viên nước ngoài cho sinh viên HPU
Ngày tạo: 27/03/2015 - Thời gian: từ 27/03/2015 đến 15/04/2020

Khoa Quản trị kinh doanh

Mẫu bìa báo cáo thực tập đợt 2/2019
Ngày tạo: 20/09/2018 - Thời gian: từ 9/09/2019 đến 30/09/2019

DS phân công GV quản lý thực tập đợt 2/2019 hệ liên thông và VB 2
Ngày tạo: 27/08/2019 - Thời gian: từ 27/08/2019 đến 27/09/2019

Đề cương thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 các ngành Khoa QTKD
Ngày tạo: 19/12/2018 - Thời gian: từ 12/08/2019 đến 20/09/2019

Phân công giáo viên quản lý thực tập
Ngày tạo: 13/08/2019 - Thời gian: từ 13/08/2019 đến 20/09/2019

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Môi trường

Bộ môn Cơ bản cơ sở

Bộ môn Giáo dục thể chất

THÔNG BÁO KHỐI CÁC PHÒNG

Phòng Đào tạo

Kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 3 năm 2019
Ngày tạo: 16/09/2019 - Thời hạn:Từ: 16/09/2019 Đến: 31/01/2020

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2019
Ngày tạo: 31/07/2019 - Thời hạn:Từ: 31/07/2019 Đến: 30/09/2019

Kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 2 năm 2019
Ngày tạo: 21/06/2019 - Thời hạn:Từ: 21/06/2019 Đến: 30/09/2019

Phòng Kế hoạch tài chính

Thông báo về thời gian thu học phí và các khoản đóng góp của sinh viên kỳ 1 năm học 2019 – 2020
Ngày tạo: 27/08/2019 - Thời hạn:Từ: 19/08/2019 Đến: 31/10/2019

Phòng Quản Lý Khoa Học & Đảm bảo Chất Lượng

Phòng QHCC & Hợp tác quốc tế

Phòng Tổ chức hành chính

Ban công tác sinh viên

Phòng Y Tế

THÔNG BÁO TỪ TRUNG TÂM

Trung Tâm Thông Tin Thư Viện

Phòng Hợp Tác Quốc Tế

THÔNG BÁO KHỐI CÁC BAN

Ban Quản lý dự án

Ban Thanh tra giáo dục

Ban Đảm bảo chất lượng và ISO

THÔNG BÁO TỪ ĐOÀN THỂ

Đảng ủy

Công đoàn

Câu lạc bộ

Đoàn Thanh niên

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn