BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODANH SÁCH PHÒNG HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2017-2018. HỌC KỲ 2
Trang chủ
STT   Mã phòng   Tên phòng Số bàn
1   A102   A102   32
2   A103   A103   40
3   A201   A201   50
4   A301   A301   50
5   A302   A302   50
6   A303   A303   100
7   A305   A305   50
8   A306   A306   50
9   A401   A401   50
10   A402   A402   50
11   A404   A404   50
12   A405   A405   50
13   B101   B101   50
14   B102   B102   50
15   B103   B103   50
16   B105   B105   50
17   B201   B201   50
18   B202   B202   50
19   B203   B203   50
20   B205   B205   50
21   C101   C101   160
22   C102   C102   120
23   C103   C103   50
24   C104   C104   50
25   C201   C201   50
26   C202   C202   50
27   C203   C203   50
28   C204   C204   50
29   C302   C302   50
30   D101   D101   50
31   F103   F103   26
32   F203   F203   20
Trang chủ
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 09:40:39 ngày 29/01/2018