BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN Nguyễn T Mai Linh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2019-2020. HỌC KỲ 2
Trang chủ >> Danh sách Giáo viên
1. GIAI ĐOẠN 1 (15 tuần): từ tuần 25 đến hết tuần 39 (từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 16/05/2020)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
   Tiết 2
   Tiết 3
MT21-MT22
EQM33021
B103
   Tiết 4
   Tiết 5
Trang chủ >> Danh sách Giáo viên
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 10:35:02 ngày 03/02/2020