BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODANH SÁCH GIÁO VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2019-2020. HỌC KỲ 2
Trang chủ
STT   Mã giáo viên   Họ tên Nơi công tác
1   11050006     Nguyễn Việt Anh   
2   1971021018     Nguyễn Vân Anh   
3   1971024030     Bùi Thị Mai Anh   
4   1971025004     Nguyễn Thị Hà Anh   
5   1971025001     Vũ Văn Ánh   
6   1971016007     Đỗ Văn Chiểu   
7   1972000054     Nguyễn Văn Cốc   
8   1971020010     Nguyễn Thị Hoàng Đan   
9   1971020005     Nguyễn Thị Diệp   
10   1971022001     Phạm Thị Hoàng Điệp   
11   1971016002     Nguyễn Trịnh Đông   
12   00020003     Nguyễn Thị Kim Dung   
13   1971023005     Trần Dũng   
14   2121023022     Ngô Đức Dũng   
15   1971018002     Nguyễn Văn Dương   
16   1971023011     Nguyễn Thế Duy   
17   1971016008     Ngô Trường Giang   
18   1971021005     Đặng Chinh Hải   
19   99020002     Lương Văn Hải   
20   1971020012     Cao Thị Hồng Hạnh   
21   1971024016     Nguyễn Thị Quỳnh Hoa   
22   1971024005     Nguyễn Thị Hoa   
23   06050008     Lê Thị Thu Hoài   
24   1971017001     Thân Ngọc Hoàn   
25   2111024002     Nguyễn Hữu Hoàng   
26   1971020018     Nguyễn Thị Thúy Hồng   
27   1971016001     Vũ Anh Hùng   
28   1971022006     Vũ Thị Thanh Hương   
29   1971024025     Phan Thị Mai Hương   
30   1971024026     Nguyễn Thị Thu Hương   
31   1971024009     Đào Thị Lan Hương   
32   1971020001     Hòa Thị Thanh Hương   
33   1971016004     Nguyễn Thị Xuân Hương   
34   1971021020     Phạm Thị Hường   
35   1972000072     Hoàng Thị Minh Hường   
36   1971016003     Đặng Quang Huy   
37   1971024017     Nguyễn Thị Thu Huyền   
38   1991024038     Nguyễn Thị HuyềnA   
39   1971025003     Vũ Thị Thanh Lan   
40   98020012     Trần Thị Ngọc Liên   
41   1971025010     Đinh Đức Linh   
42   1971020017     Nguyễn Thị Mai Linh   
43   1971021009     Nguyễn T Mai Linh   
44   2191024046     Đinh Thị Mỹ Linh   Bạch Mai - Đồng Thái - An Dương - Hải Phòng
45   1971022002     Đào Thị Thanh Mai   
46   09050021     Bùi Thị Tuyết Mai   
47   1971017008     Đinh Thế Nam   
48   1971020016     Đồng Thị Nga   
49   1971020011     Phạm Thị Nga   
50   02050015     Nguyễn Thị Nhung   
51   10050004     Phạm Thị Kim Oanh   
52   1971017002     Nguyễn Đoàn Phong   
53   1971020021     Trần Thị Thanh Phương   
54   1971009005     Lê Thị Nam Phương   
55   1971021024     Ngô Bá Thắng   
56   1972000148     (VH) Nguyễn Thị Phương Thảo   
57   1971020007     Trần Thị Thanh Thảo   
58   1971020002     Cao Thị Thu   
59   1971021002     Nguyễn Thị Cẩm Thu   
60   1971024014     Nguyễn Thị Phương Thu   
61   1971018006     Phạm Đức Thuận   
62   02050022     Phạm Thị Thúy   
63   11030016     Tạ Thu Thúy   
64   1971021003     Phạm Thị Minh Thúy   
65   1971020009     Nguyễn Thị Tình   
66   1971024007     Hồ Thị Thu Trang   
67   1971023020     Chu Anh Tú   
68   1971016005     Phùng Anh Tuấn   
69   1971019003     Nguyễn Thị Tươi   
70   1971024002     Đặng Thị Vân   
71   1971025005     Hoàng Hải Vân   
Trang chủ
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 10:35:02 ngày 03/02/2020