BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODANH SÁCH GIÁO VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2018-2019. HỌC KỲ 1
Trang chủ
STT   Mã giáo viên   Họ tên Nơi công tác
1   1972000052     Đỗ Thị An   
2   2101020032     Nguyễn Thị Ngọc Anh   
3   11050006     Nguyễn Việt Anh   
4   1971021018     Nguyễn Vân Anh   
5   1971025001     Vũ Văn Ánh   
6   1973000027     Nguyễn Tiến Ban   
7   1971024024     Đinh Thị Thanh Bình   
8   1971023007     Trịnh Công Cần   
9   1971024020     Nguyễn Thị Quỳnh Chi   
10   1971016007     Đỗ Văn Chiểu   
11   1971018005     Đoàn Hữu Chức   
12   1972000054     Nguyễn Văn Cốc   
13   1971020010     Nguyễn Thị Hoàng Đan   
14   1971020005     Nguyễn Thị Diệp   
15   1971022001     Phạm Thị Hoàng Điệp   
16   1971016002     Nguyễn Trịnh Đông   
17   1971023017     Đào Hữu Đồng   
18   1971023003     Đoàn Văn Duẩn   
19   1971023008     Nguyễn Đình Đức   
20   00020003     Nguyễn Thị Kim Dung   
21   1971018004     Đỗ Anh Dũng   
22   1971023005     Trần Dũng   
23   2121023022     Ngô Đức Dũng   
24   1971018002     Nguyễn Văn Dương   
25   1971016008     Ngô Trường Giang   
26   1971021005     Đặng Chinh Hải   
27   99020002     Lương Văn Hải   
28   1971020012     Cao Thị Hồng Hạnh   
29   06050013     Nguyễn Hồng Hạnh   
30   1971024016     Nguyễn Thị Quỳnh Hoa   
31   1971024005     Nguyễn Thị Hoa   
32   1971017001     Thân Ngọc Hoàn   
33   2111024002     Nguyễn Hữu Hoàng   
34   1971020018     Nguyễn Thị Thúy Hồng   
35   1972000070     Đào Nguyên Hùng   
36   1971016001     Vũ Anh Hùng   
37   03020006     Ngô Quốc Hưng   
38   1971022006     Vũ Thị Thanh Hương   
39   1971024025     Phan Thị Mai Hương   
40   1971024026     Nguyễn Thị Thu Hương   
41   1971024009     Đào Thị Lan Hương   
42   1971020001     Hòa Thị Thanh Hương   
43   1971021020     Phạm Thị Hường   
44   1971016003     Đặng Quang Huy   
45   1971024017     Nguyễn Thị Thu Huyền   
46   1971020027     Phan Thị Thu Huyền   
47   2151024042     Phạm Thị Huyền   17 lô 103 Cát Bi Hải An Hải Phòng
48   1991024038     Nguyễn Thị HuyềnA   
49   1971025003     Vũ Thị Thanh Lan   
50   1971018001     Mai Văn Lập   
51   1971024034     Khổng Thị Hồng Lê   
52   98020012     Trần Thị Ngọc Liên   
53   1971025010     Đinh Đức Linh   
54   1971021009     Nguyễn T Mai Linh   
55   1971021019     Vũ Thị Thùy Linh   
56   1971020017     Nguyễn Thị Mai Linh   
57   1971017006     Đỗ Thị Hồng Lý   
58   1971022002     Đào Thị Thanh Mai   
59   09050021     Bùi Thị Tuyết Mai   
60   1971017007     Nguyễn Đức Minh   
61   1971017008     Đinh Thế Nam   
62   1971024012     Hồ Thị Hoài Nam   
63   1971020016     Đồng Thị Nga   
64   1971020011     Phạm Thị Nga   
65   02050015     Nguyễn Thị Nhung   
66   10050004     Phạm Thị Kim Oanh   
67   1971017002     Nguyễn Đoàn Phong   
68   1971020021     Trần Thị Thanh Phương   
69   1971009005     Lê Thị Nam Phương   
70   1971017004     Nguyễn Trọng Thắng   
71   1971021024     Ngô Bá Thắng   
72   1972000191     Nguyễn Tất Thắng   
73   1972000148     (VH) Nguyễn Thị Phương Thảo   
74   1971020007     Trần Thị Thanh Thảo   
75   1971016011     Nguyễn Thị Thanh Thoan   
76   1971020002     Cao Thị Thu   
77   1971021002     Nguyễn Thị Cẩm Thu   
78   1971024014     Nguyễn Thị Phương Thu   
79   1971020022     Nguyễn Văn Thụ   
80   1971018006     Phạm Đức Thuận   
81   02050022     Phạm Thị Thúy   
82   11030016     Tạ Thu Thúy   
83   1971021003     Phạm Thị Minh Thúy   
84   1971020004     Lã Thị Thanh Thủy   
85   1971020009     Nguyễn Thị Tình   
86   1971024007     Hồ Thị Thu Trang   
87   1971020026     Ninh Thị Thùy Trang   
88   1971020030     Trần Thị Như Trang   
89   1971020028     Nguyễn Đoan Trang   
90   07050011     Vũ Thị Thu Trang   
91   1971023020     Chu Anh Tú   
92   1971023015     Trần Anh Tuấn   
93   1971016005     Phùng Anh Tuấn   
94   1971019003     Nguyễn Thị Tươi   
95   1971003004     Phạm Văn Tưởng   
96   1971024002     Đặng Thị Vân   
97   1971025005     Hoàng Hải Vân   
Trang chủ
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 08:35:51 ngày 28/08/2018