BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODANH SÁCH GIÁO VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2017-2018. HỌC KỲ 2
Trang chủ
STT   Mã giáo viên   Họ tên Nơi công tác
1   1972000052     Đỗ Thị An   
2   2101020032     Nguyễn Thị Ngọc Anh   
3   11050006     Nguyễn Việt Anh   
4   1971021018     Nguyễn Vân Anh   
5   1971024030     Bùi Thị Mai Anh   
6   1971025001     Vũ Văn Ánh   
7   1971024024     Đinh Thị Thanh Bình   
8   1971023007     Trịnh Công Cần   
9   1971024020     Nguyễn Thị Quỳnh Chi   
10   1971016007     Đỗ Văn Chiểu   
11   1971018005     Đoàn Hữu Chức   
12   1972000054     Nguyễn Văn Cốc   
13   1971022003     Lê Thành Công   
14   01050012     Hoàng Chí Cương   
15   1971020010     Nguyễn Thị Hoàng Đan   
16   1971022001     Phạm Thị Hoàng Điệp   
17   1971016002     Nguyễn Trịnh Đông   
18   1971023003     Đoàn Văn Duẩn   
19   1971023008     Nguyễn Đình Đức   
20   00020003     Nguyễn Thị Kim Dung   
21   1971023010     Bùi Ngọc Dung   
22   1971023005     Trần Dũng   
23   2121023022     Ngô Đức Dũng   
24   1971018002     Nguyễn Văn Dương   
25   1971023011     Nguyễn Thế Duy   
26   1971016008     Ngô Trường Giang   
27   1971021005     Đặng Chinh Hải   
28   99020002     Lương Văn Hải   
29   1971024028     Chu Thị Minh Hằng   
30   1971020012     Cao Thị Hồng Hạnh   
31   06050013     Nguyễn Hồng Hạnh   
32   1971024016     Nguyễn Thị Quỳnh Hoa   
33   1971024005     Nguyễn Thị Hoa   
34   06050008     Lê Thị Thu Hoài   
35   1971017001     Thân Ngọc Hoàn   
36   2111024002     Nguyễn Hữu Hoàng   
37   1972000095     Nguyễn Khánh Hội   
38   1971020018     Nguyễn Thị Thúy Hồng   
39   1973000228     Nguyễn Bá Hùng   
40   1972000070     Đào Nguyên Hùng   
41   1971016001     Vũ Anh Hùng   
42   03020006     Ngô Quốc Hưng   
43   1972000171     Nguyễn Lan Hương   
44   1971016004     Nguyễn Thị Xuân Hương   
45   1971022006     Vũ Thị Thanh Hương   
46   1971024025     Phan Thị Mai Hương   
47   1971024009     Đào Thị Lan Hương   
48   1971020001     Hòa Thị Thanh Hương   
49   1971021020     Phạm Thị Hường   
50   1971016003     Đặng Quang Huy   
51   1971024017     Nguyễn Thị Thu Huyền   
52   1971020027     Phan Thị Thu Huyền   
53   1991024038     Nguyễn Thị HuyềnA   
54   1971025003     Vũ Thị Thanh Lan   
55   1971020029     Vũ Thị Lành   
56   1971018001     Mai Văn Lập   
57   1971024034     Khổng Thị Hồng Lê   
58   98020012     Trần Thị Ngọc Liên   
59   1971025010     Đinh Đức Linh   
60   1971021009     Nguyễn T Mai Linh   
61   1971021019     Vũ Thị Thùy Linh   
62   1971020017     Nguyễn Thị Mai Linh   
63   1972000011     Phạm Vũ Lợi   
64   1971017006     Đỗ Thị Hồng Lý   
65   1971022002     Đào Thị Thanh Mai   
66   1971017007     Nguyễn Đức Minh   
67   1971024012     Hồ Thị Hoài Nam   
68   1972000075     Mạc Văn Nam   
69   1971020011     Phạm Thị Nga   
70   1971020024     Văn Hồng Ngọc   
71   02050015     Nguyễn Thị Nhung   
72   10050004     Phạm Thị Kim Oanh   
73   1971017002     Nguyễn Đoàn Phong   
74   1971020021     Trần Thị Thanh Phương   
75   1971009005     Lê Thị Nam Phương   
76   1971017004     Nguyễn Trọng Thắng   
77   1971021024     Ngô Bá Thắng   
78   2153000288     Vũ Quyết Thắng   
79   1972000148     (VH) Nguyễn Thị Phương Thảo   
80   1971020007     Trần Thị Thanh Thảo   
81   1971016011     Nguyễn Thị Thanh Thoan   
82   1971020002     Cao Thị Thu   
83   1971021002     Nguyễn Thị Cẩm Thu   
84   1971024014     Nguyễn Thị Phương Thu   
85   1971020022     Nguyễn Văn Thụ   
86   1971018006     Phạm Đức Thuận   
87   02050022     Phạm Thị Thúy   
88   1971021003     Phạm Thị Minh Thúy   
89   1971020004     Lã Thị Thanh Thủy   
90   1971020009     Nguyễn Thị Tình   
91   1971024007     Hồ Thị Thu Trang   
92   1971020026     Ninh Thị Thùy Trang   
93   1971020028     Nguyễn Đoan Trang   
94   07050011     Vũ Thị Thu Trang   
95   1971023015     Trần Anh Tuấn   
96   1971016005     Phùng Anh Tuấn   
97   1971019003     Nguyễn Thị Tươi   
98   1971003004     Phạm Văn Tưởng   
99   1971024002     Đặng Thị Vân   
100   1971025005     Hoàng Hải Vân   
Trang chủ
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 09:40:39 ngày 29/01/2018