QT - Thời gian: từ 23/06/2020 - 23/07/2020 Thứ bảy, 04/07/2020 - 00:05:29

Mẫu bìa khóa luận mới đợt 1-2020

Khoa QTKD thông báo mẫu bìa khóa luận mới, đề nghị tất cả sinh viên khoa QTKD làm khóa luận đợt 1 năm 2020 phải đóng bìa khóa luận theo mẫu sau

Tải mẫu bìa khóa luận mới tại đây

Truy cập: 115 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.