QT - Thời gian: từ 19/06/2020 - 30/07/2020 Thứ sáu, 03/07/2020 - 23:09:38

Kế hoạch thu và bảo vệ khóa luận đợt 1 năm 2020

Khoa Quản trị kinh doanh thông báo lại kế hoạch thu khóa luận đợt 1 năm 2020 như sau:

- Thu khóa luận vào sáng thứ 3 ngày 30/6/2020 tại văn phòng khoa QTKD tầng 3 nhà G từ 7h30 đến 11h

- Dự kiến bảo vệ khóa luận ngày 3/7/2020 (Kế hoạch cụ thể sẽ được thông báo khi thu khóa luận)

Đề nghị tất cả sinh viên khoa QTKD nộp bài theo đúng thời gian trên.

Khoa QTKD

Truy cập: 116 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.