QT - Thời gian: từ 30/03/2020 - 30/06/2020 Thứ ba, 02/06/2020 - 02:10:43

Kế hoạch làm tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Khoa QTKD đề nghị tất cả các sinh viên làm tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 đọc kỹ kế hoạch làm tốt nghiệp để nắm được tiến độ viết khóa luận, thời gian thu bài và bảo vệ khóa luận

Xem kế hoạch tại đây

Truy cập: 257 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.