QT - Thời gian: từ 10/02/2020 - 30/03/2020 Thứ ba, 14/07/2020 - 01:05:07

Kế hoạch và đề cương thực tập các ngành khoa QTKD đợt 1 năm 2020

Các em sinh viên khóa 20 khoa QTKD xem kế hoạch thực tập đợt 1 năm 2020 và đề cương thực tập cho các ngành tại đây

Kế hoạch thực tập

Đề cương thực tập ngành K

Đề cương thực tập ngành N

Đề cương thực tập ngành T

Đề cương thực tập ngành M

Đề nghị tất cả sinh viên trước khi đi thực tập đọc kỹ kế hoạch thực tập và đề cương thực tập để nắm được nội dung yêu cầu của đợt thực tập này giúp cho việc viết báo cáo thực tập đạt kết quả cao.

Khoa QTKD

Truy cập: 600 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.