QT - Thời gian: từ 23/09/2019 - 5/10/2019 Thứ tư, 26/02/2020 - 00:32:52

Kế hoạch thu báo cáo TT và khóa luận đợt 2 năm 2019

Khoa QTKD xin thông báo lịch thu báo cáo thực tập và khóa luận đợt 2 năm 2019 như sau:

-Đối với báo cáo thực tập đợt 2 (Hệ đại học còn Hệ liên thông thu sau đây 2 tuần) thu vào sáng thứ 4 ngày 25/9/2019, dự kiến bảo vệ vào chiều ngày thứ 6 ngày 27/9/2019

-Đối với khóa luận đợt 2 thu vào chiều thứ 3 ngày 1/10/2019, dự kiến bảo vệ vào thứ 7 ngày 5/10/2019

Lưu ý : -Mầu bìa báo cáo và khóa luận vẫn theo mẫu cũ ( tên trường vẫn là Trường Đại học Dân lập Hải Phòng)

             - Đối với báo cáo thực tập chỉ cần đóng bìa mềm mầu xanh, bắt buộc phải có phiếu xác nhận của đơn vị thực tập (bản photo) và chữ ký xác nhận của giáo viên quản lý thực tập

             - Đối với khóa luận nộp 02 quyển bìa cứng đảm bảo đúng mẫu quy định ( gồm các tờ bìa, nhận xét của giáo viên hướng dẫn và phiếu xác nhận thực tập) và 02 đĩa mềm ( ghi rõ tên SV, mã SV, lớp)

Tải mẫu bìa báo cáo và khóa luận trên các thông báo trước của khoa

Khoa QTKD

Truy cập: 623 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.