QT - Thời gian: từ 13/08/2019 - 20/09/2019 Thứ tư, 27/05/2020 - 23:09:22

Phân công giáo viên quản lý thực tập

Khoa QTKD thông báo danh sách phân công giáo viên quản lý thực tập các ngành K, N,T,M đợt 2 năm 2019

Xem tại đây

Thời gian thực tập được tính từ ngày 12/8/2019 đến ngày 21/9/2019

Đề nghị các em sinh viên liên hệ ngay với giáo viên quản lý thực tập (thời hạn thay đổi đơn vị thực tập hết ngày 18/8/2019)

Khoa QTKD


Truy cập: 559 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.