QT - Thời gian: từ 26/12/2018 - 12/04/2019 Thứ hai, 27/05/2019 - 14:41:49

Kế hoạch làm tốt nghiệp đợt 5 năm 2018

Sinh viên đủ điều kiện làm tốt nghiệp đợt 5 năm 2018 cần liên hệ với khoa đăng ký làm khóa luận và giáo viên hướng dẫn để thống nhất tên đề tài, xem kế hoạch chi tiết tại đây:

Kế hoạch tốt nghiệp đợt 5-2018

 

Khoa QTKD

Truy cập: 607 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.