QT - Thời gian: từ 19/12/2018 - 19/01/2019 Thứ hai, 17/06/2019 - 11:49:09

Đề cương thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 các ngành Khoa QTKD

Khoa QTKD thông báo sinh viên thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 các ngành tải đề cương thực tập dưới đây:

1. Ngành kế toán kiểm toán

2. Ngành Quản trị doanh nghiệp

3. Ngành Tài chính ngân hàng

4. Ngành Maketing

 

Khoa Quản trị kinh doanh

Truy cập: 611 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.