QT - Thời gian: từ 13/08/2018 - 3/11/2018 Thứ tư, 24/04/2019 - 13:27:30

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2018 Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

 

Stt

Giảng viên hướng dẫn

Tên đề tài

Sinh viên thực

hiện

Mã SV

Lớp

Điện thoại

1

ThS.Cao Thị Hồng Hạnh

Nâng cao hoạt động quản trị chất lượng trong sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân thủy sản Sơn Hải

Vũ Thế

Minh

1412401245

QT1801N

01668954310

 

Bùi Thanh

Tùng

1412402122

QT1801N

01693346420

2

ThS. Phan Thị Thu Huyền

 

Nguyễn Phú

Nghiêm

1412402022

QT1801N

01632555189

3

ThS.Lã Thị Thanh Thủy

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hamiflexible Vina

Dương Quang

Huy

1412402101

QT1802N

0972349570

Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty TNHH xếp dỡ dịch vụ vận tải Hải Long

Nguyễn Thị

Hòa

1412402005

QT1801N

0986326641

4

TS.Nguyễn Thị Hoàng Đan

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần thương mại vận tải Hà Huy

Vũ Minh

Đức

1412402025

QT1802N

01228285863

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của Công ty TNHH J TRUE

Nguyễn Minh

Anh

1412402116

QT1802N

0896.828.869

5

ThS. Nguyễn Đoan Trang

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần đầu tư Nam Đình Vũ

Bùi Văn

Nam

1412101043

QT1802N

01205181281

Truy cập: 578 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.