QT - Thời gian: từ 13/08/2018 - 3/11/2018 Thứ tư, 24/04/2019 - 13:47:08

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2018 Chuyên ngành Kế toán kiểm toán

 

Stt

Giảng viên hướng dẫn

Tên đề tài

Sinh viên thực

hiện

Mã SV

Lớp

Điện thoại

1.       

ThS.Hòa Thị

Thanh Hương

Hoàn thiện kế toán lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần vận tải TTC

Nguyễn Thị Hương

Huyền

1412401387

QT1805K

01677983842

Hoàn thiện kế toán lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Sơn Hải

Bùi Thanh

Huyền

1412401193

QT1802K

0934364470

Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Hoàng Thụy

Nguyễn Quốc

Hùng

1412401040

QT1804K

01698961021

Hoàn thiện quản lý các hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại vận tải Hoàng Sơn

Phan Thị Huyền

Trang

1412601039

QT1803K

01205.620.054

2.       

ThS.Phạm Thị Nga

 

Hoàn thiện công tác kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại  công ty Cổ phần cấp nước xây dựng Hải Phòng

Phạm Thùy

Trang

1412401106

QT1804K

0936806163

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH kỹ nghệ công nghiệp Phú Tài

Nguyễn Hiền

Trang

1412401298

QT1806K

0983621348

 

Nguyễn Thị

Quỳnh

1412401314

QT1805K

01689526783

3.       

ThS.Lê Thị

Nam Phương

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần du lịch Hải Đăng

Ngô Diệu

Linh

1412401373

QT1804K

01222249591

Hoàn thiện công tác kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát

Phạm Thị Thanh

Hằng

1412401200

QT1803K

01285367646

Hoàn thiện công tác kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại  công ty Cổ phần cấp nước xây dựng Hải Phòng

Nguyễn Ngọc

Huyền

1412401272

QT1802K

 

01215232579

4.       

ThS.Nguyễn Văn Thụ

Hoàn thiện kế toán lương và các khoản trích theo lương  tại Công ty Cổ phần Thế Kỷ Mới

Nguyễn Đức

Trung

1412401037

QT1802K

01226431640

Hoàn thiện kế toán lương và các khoản trích theo lương  tại Công ty Cổ phần OSR Việt Nam

Nguyễn Thị Minh

1412401214

QT1802K

0932100796

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD tại Công ty TNHH du lịch Á Đông

Bùi Gia

Khánh

1412401220

QT1803K

01696075871

5.       

ThS.Trần Thị

Thanh Thảo

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH SITC Logistics Việt Nam

Vũ Thị Thùy

Dương

1412401035

QT1803K

01228293623

Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đức Nguyễn

Đỗ An

Khánh

1412401054

QT1801K

0934241522

Hoàn thiện công tác tại công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Trường Anh

Lê Ngọc

1412401012

QT1804K

01215329947

6.       

ThS.Trần Thị

Thanh Phương

Hoàn thiện công tác kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Phi

Nguyễn Thị Ngọc

Hiếu

1412401299

QT1804K

01223283523

Hoàn thiện công tác kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ xuất nhập khẩu Xuân Trường

Bùi Thị

Yến

1412401304

QT1804K

0977384374

7.       

ThS.Đồng Thị Nga

Hoàn thiện kế toán lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải TTC

Vũ Thị Ngọc

Mai

1412401313

QT1805K

01264638657

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD tại Công ty cổ phần kho vận ABPLUS

Nguyễn Thị Thanh

Nhàn

1412401162

QT1803K

01215327915

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD tại Công ty TNHH bê tông xây dựng Phúc Tiến

Lê Thị

Thủy

1412401151

QT1803K

01667998338

8.       

ThS.Ninh Thị Thùy Trang

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần vận tải Logistic Đức Nam

Nguyễn Hải

Yến

1412401201

QT1801K

01638811641

Hoàn thiện doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần công nghiệp Bắc Việt

Vũ Thị

Hương

1412401250

QT1802K

01222245501

Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Duyên Hải - XN 7

Bùi Phương

Thảo

1412401135

QT1803K

01282272815

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty Cổ phần viễn thông di động thông minh

Phạm Thị Phương

Thanh

1412401138

QT1803K

 

01203356099

9.       

ThS.Nguyễn Đức Kiên

Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần OSR Việt Nam

Nguyễn Thị Thu

1412401029

QT1802K

0942542833

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Việt Nam CMT

Tạ Thanh

Thư

1412401131

QT1804K

01217137199

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH MTV Duyên Hải - XN 7

Nguyễn Thị Thanh

Hiền

1412401019

QT1804K

01214125284

10.   

ThS.Nguyễn Thị

Mai Linh

 

Doanh thu, chi phí và xác định KQKD tại Công ty Cổ phần xăng dầu VIPCO

Nguyễn Thu

Trang

1412402040

QT1802K

01629890962

Công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH xây dựng và công nghiệp Minh Long

Vũ Thị Tố

Uyên

1412401226

QT1801K

01698729151

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kính Ka Kỳ

Đặng Hạnh

Nguyên

1412401032

QT1804K

0975586283

11.   

ThS.Phạm Thị Kim Oanh

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH thương mại Hoàng Hiến

Vũ Ngọc

1412401008

QT1801K

0932986695

Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần tư vấn đầu tư thương mại và xây dựng hạ tầng Đất Việt

Nguyễn Thùy

Trang

1412401164

QT1801K

0904490284

Hoàn thiện kế toán lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH MTV Duyên Hải - XN 7

Đồng Thu

Phương

1412401043

QT1804K

0973394698

12.   

ThS.Phạm Văn Tưởng

Hoàn thiện công tác doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cồ phần Thế Sơn

Dương Như

Ngọc

1412401067

QT1804K

0967715813

Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại CN công ty Cổ phần kính KaLa - nhà máy kính Trường Sơn

Trịnh Thị Hồng

Vân

1412401107

QT1804K

01659245385

Hoàn thiện công tác kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Bắc Mỹ

Bùi Thị Phương

Anh

1412401221

QT1804K

01637238564

13.   

ThS.Nguyễn Thị Thúy Hồng

Hoàn thiện kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV Duyên Hải - XN 7

Mai Quốc

Tuấn

1412401138

QT1801K

01696292698

 

Đỗ Trọng

Nhân

1412401327

QT1805K

01216355607

Truy cập: 768 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.