QT - Thời gian: từ 11/06/2018 - 31/08/2018 Thứ tư, 24/04/2019 - 13:09:15

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018 Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

Stt

Giảng viên hướng dẫn

Tên đề tài

Sinh viên thực

hiện

Mã SV

Lớp

Điện thoại

1

ThS.Cao Thị Hồng Hạnh

Nâng cao hoạt động quản trị chất lượng trong sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân thủy sản Sơn Hải

Trần Tùng

Linh

1312402048

QT1701N

01678734095

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Doanh nghiệp tư nhân thủy sản Sơn Hải

Lê Minh

Trường

1412402132

QT1801N

01694886104

Giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường tại Công ty TNHH Alpha

Nguyễn Hải

Khôi

1412402002

QT1802N

0917026096

2

ThS. Phạm Thị Thu Huyền

Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Hanmiflexible Vina

Trịnh Ngọc

Ánh

1412402065

QT1802N

01283170180

Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH thương mại Duy Tùng

Phạm Văn

Đức

1412402119

QT1802N

01205285175

3

ThS.Lã Thị Thanh Thủy

Các giải pháp tính lương Công ty CP Cảng Nam Hải

Bùi Thị Hải

Yến

1412751105

QT1802N

01228397947

Các giải pháp marketing của Công ty CP Cảng Nam Hải

Hoàng Gia

Minh

1412103016

QT1802N

0907679764

Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty TNHH TM xếp dỡ dịch vụ vận tải Hải Long

Phạm Hải

Yến

1412102086

QT1802N

01222248596

4

TS.Nguyễn Thị Hoàng Đan

Hoạt động nhập khẩu nhựa đường của Công ty CP xuất nhập khẩu giao thông đường bộ Bắc Trung Nam - Thực trạng và giải pháp

Mạc Như

Quỳnh

1412402025

QT1802N

0971768283

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực của công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ

Đào Hải

An

1412402026

QT1801N

01282041839

Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH thương mại Duy Tùng

Nguyễn Đức

Duy

1412402011

QT1802N

01649989589

5

ThS. Nguyễn Đoan Trang

Một số biện pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ của công ty TNHH thương mại Duy Tùng

Vũ Thị

Hương

1412402037

QT1802N

01679942222

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Binmax

Nguyễn Thanh

Hải

1412402028

QT1802N

01222282324

Truy cập: 456 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.