QT - Thời gian: từ 11/06/2018 - 31/08/2018 Thứ tư, 24/04/2019 - 13:47:14

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018 Ngành Quản trị kinh doanh- Chuyên ngành Kế toán kiểm toán

Stt

Giảng viên hướng dẫn

Tên đề tài

Sinh viên thực

hiện

Mã SV

Lớp

Điện thoại

1.    

ThS.Hòa Thị

Thanh Hương

Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty CP may xuất khẩu Việt Thái

Nguyễn Thị

Hằng

1412401085

QT 1801K

0913681101

Hoàn thiện công tác kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Hùng Thắng

Lê Thị Hồng

Vân

1412401113

QT 1801K

01264732358

Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty CP dịch vụ và xuất nhập khẩu Vinh Phát

Nguyễn Thu

Hương

1412401116

QT 1801K

01674310556

2.    

ThS.Phạm Thị Nga

 

Hoàn thiện công tác kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần 19-9

Phạm Thị

Thương

1412401024

QT 1801K

0947905913

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại Ngọc Hùng

Đinh Thị Mỹ

Linh

1412401057

QT 1806K

01636169477

Hoàn thiện công tác kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Linh

Đỗ Kim

Phượng

1412407014

QT 1806K

0902013340

3.    

ThS.Lê Thị

Nam Phương

Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái

Đỗ Thị

Quỳnh

1412401066

QT 1801K

0979207965

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP thương mại và giao nhận vận tải Phúc Sơn

Vũ Hồng

Hạnh

1412401114

QT 1803K

0904043250

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Đại Lợi

Phan Thị

Nga

1112401111

QT 1506K

0982711648

4.    

ThS.Nguyễn Văn Thụ

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD tại Công ty TNHH Sơn Hải

Trần Đức

Mạnh

1412401015

QT 1802K

01234255995

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại Quang Doanh

Nguyễn Hồng

Hạnh

1412401238

QT 1803K

01652500579

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD tại Công ty TNHH giao nhận quốc tế VMTC

Phạm Ngọc

Tuấn

1412402083

QT 1805K

01266658886

5.    

ThS.Trần Thị

Thanh Thảo

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD tại Công ty Cổ phần Hải Ngọc

Hoàng Thị

1412401172

QT 1802K

0978500231

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty TNHH thương mại Hoàng Hiến

Nguyễn Thị

Thu

1412401228

QT 1801K

01288588396

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH chuyển dọn An Phú

Khổng Thị

Thu

1312401040

QT 1702K

01669981747

6.    

ThS.Trần Thị

Thanh Phương

Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Thương mại Tuấn Anh

Bùi Thị Mỹ

Linh

1412401251

QT 1801K

01692794131

Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty CP thương mại  và giao nhận vận tải Phúc Sơn

Cao Mai Tú

Anh

1412401204

QT 1804K

01666864892

Hoàn thiện công tác kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiếm toán và định giá Thăng Long – T.D.K – khu vực miền Bắc thực hiện

Vũ Thị Bích

Diệp

1412401294

QT1805K

01658240474

7.    

ThS.Đồng Thị Nga

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD tại Công ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học và văn phòng Anh Đức

Nguyễn Thị Kim

Thoa

1412401319

QT 1805K

0974925027

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD tại Công ty cổ phần Cyan Hà Nội

Nguyễn Thị

Thảo

1412401369

QT 1803K

0967736647

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Thế Sơn

Đào Diệu

Oanh

1412401001

QT 1804K

0948642517

8.    

ThS.Ninh Thị Thùy Trang

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD tại Công ty CP thương mại và dịch vụ Mega

Nguyễn Tuyết

Nga

1412401386

QT 1805K

01665636099

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD tại Công ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại Quang Doanh

Bùi Thị

Phương

1412401115

QT1803K

0987616343

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD tại công ty TNHH Tuấn Châu

Vũ Thị Việt

1412401375

QT 1806K

0904093285

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân du lịch Vịnh Xanh

Bùi Thị Thu

Hiền

1412401236

QT 1803K

0981120995

9.    

ThS.Nguyễn Đức Kiên

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Thế kỷ mới

Nguyễn Ngọc

Dương

1412401080

QT 1802K

01289131706

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Việt Huy

Đỗ Thị Phương

Thảo

1412401004

QT 1801K

01677733169

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  tại Công ty TNHH tiếp vận Mercury Việt Nam

Hoàng Thị

Ngọc

1412401046

QT 1803K

01665113822

10.   

ThS.Nguyễn Thị

Mai Linh

 

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa  tại Công ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học và văn phòng Anh Đức

Bùi Thị

Duyên

1412401288

QT 1805K

0948652258

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD tại Công ty TNHH giao nhận vận tải Đức Toàn Phát

Nguyễn Thị Phương

Thúy

1412401179

QT 1803K

0984425187

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty TNHH An Vũ Khang

Vũ Thị

Nụ

1412401219

QT 1806K

0911111889

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần gốm Đất Việt

Đàm Thị

Hiền

1412401176

QT 1806K

0904208980

11.   

ThS.Văn Hồng Ngọc

Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Cảng Nam Hải

Bùi Thị Bích

Huệ

1412401047

QT 1801K

01695105849

Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH xuất nhập khẩu và kho vận ngoại thương Hải Hà

Nguyễn Thị Tuyết

Nhung

1412401056

QT 1806K

01699559696

Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tạiCông ty TNHH sản xuất thương mại trang trí nội thất Hồng Quân

Nguyễn Thị Thúy

Hoa

1412401340

QT 1806K

0963486401

12.   

ThS.Phạm Thị Kim Oanh

Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH vận tải Duyên Hải

Lê Gia

Trung

1412401292

QT 1805K

01263402033

Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH thương mại VIC

Đỗ Thị Bích

Phượng

1412401099

QT 1803K

0965577681

Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Trung Trang

Đỗ Thị Mỹ

Liên

1412401026

QT1803K

0914155329

13.   

ThS.Phạm Thị Mai Quyên

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hanmiflexible Vina

Nguyễn Hải

Yến

1412401132

QT 1802K

01663996091

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng và hợp tác Phúc Linh

Nguyễn Thị

Hoài

1412401282

QT 1806K

01637306736

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV 86

Nguyễn Thị Thanh

Huyền

1412405003

QT 1801K

01222282392

14.   

ThS.Phạm Văn Tưởng

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại Hoàng Hiến

Bùi Thúy

Loan

1412401208

QT 1801K

01264241728

Hoàn thiện công tác kế toándoanh thu, chi phí và xác định KQKD tại Công ty TNHH Thương mại Hoàng Phát

Nguyễn Công

Mạnh

1412401158

QT 1802K

0949304223

Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Duyên Hải - Xí nghiệp 7

Nguyễn Thị Thanh

Thúy

1412401295

QT 1804K

01667999152

15.   

ThS.Nguyễn Thị Thúy Hồng

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty TNHH thương mại và giao nhận Kim Lộ

Lê Thị Vân

Anh

1312401033

QT 1701K

0963959382

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần 19-9

Vũ Thị Lan

Hương

1412401045

QT 1801K

01697008479

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại Hiền Trang

Tống Khánh

Linh

1412401006

QT 1801K

01269989332

Truy cập: 675 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.