QT - Thời gian: từ 15/09/2017 - 15/10/2017 Chủ nhật, 18/02/2018 - 02:32:07

Mẫu bìa báo cáo thực tập đợt 2

Sinh viên thực tập đợt 2 lưu ý. Phải tải nguyên bản mẫu theo quy định của trường và điền thông tin theo nội dung yêu cầu

Mẫu tải tại đây

http://hpu.edu.vn/upload/company/121/586/Mau bia BC thuc tap nam 2017, phieu nhan xet TT va quy cach trinh bay_Lop QTKDTN.doc

Truy cập: 584 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.