QT - Thời gian: từ 11/08/2017 - 3/11/2017 Thứ hai, 18/06/2018 - 12:46:41

Kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2017

KẾ HOẠCH LÀM VÀ KHÓA LUẬN ĐỢT 3 NĂM 2017

Từ 11/08/2017 đến 03/11/2017

Kế hoạch cụ thể xem tại đây

http://hpu.edu.vn/upload/company/121/586/Ke hoach lam tot nghiep dot 3 nam 2017.docx

Truy cập: 856 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.