QT - Thời gian: từ 8/08/2017 - 25/09/2017 Thứ sáu, 20/07/2018 - 19:55:25

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

Sinh viên thực tập tốt nghiệp đợt 2 đúng 14h00 thứ 6 ngày 11/08/2017 có mặt tại phòng A305 nhận giáo viên quản lý thực tập.

Kế hoạch thực tập đợt 2 các em xem tại đây

http://hpu.edu.vn/upload/company/121/586/KH thuc tap tot nghiep doi 2 2017.docx

Đề cương thực tập tốt nghệp các em tải về theo địa chỉ sau:

http://hpu.edu.vn/upload/company/121/586/noi dung chuong trinh TT_ KT_he CD_2017.doc

http://hpu.edu.vn/upload/company/121/586/Noi dung chuong trinh TT _ KTKT_he DH, LT _2017.doc

 

http://hpu.edu.vn/upload/company/121/586/De cuong thuc tap nganh TCNH_he DH.doc

http://hpu.edu.vn/upload/company/121/586/De cuong TTTN nganh QTDN_he DH.doc

Truy cập: 867 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.