QT - Thời gian: từ 1/08/2017 - 11/08/2017 Thứ hai, 19/11/2018 - 14:19:15

Thông báo làm tốt nghiệp đợt 3 năm 2017

V/v làm tốt nghiệp của khóa 16,17 hệ ĐH, khóa 8,9 hệ Liên thông

 và khóa 10,11 hệ CĐ các ngành khoa Quản trị kinh doanh đợt 3 năm 2017.

Sinh viên xem thông báo cụ thể tại đây

http://hpu.edu.vn/upload/company/121/586/TB_lamtotnghiep dot 3 nam 2017.docx

 

 

                        

 

 

Truy cập: 746 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.