QT - Thời gian: từ 26/07/2017 - 8/08/2017 Thứ ba, 13/11/2018 - 10:17:11

Thông báo chuẩn bị cho công tác thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

Sinh viên khoa Quản trị kinh doanh đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 xem thông báo chuẩn bị cho công tác thực tập tốt nghiệp

Tại đây.

http://hpu.edu.vn/upload/company/121/586/Thong bao chuan bi cong tac thuc tap TN.doc

Truy cập: 644 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.