LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

Áp dụng từ: 18/02/2019 đến 24/02/2019

08 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
18-02-2019
Sáng
Chiều
Thứ 3
19-02-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
20-02-2019
Sáng
Chiều
Thứ 5
21-02-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
22-02-2019
Sáng
Chiều
Hôm nay
23-02-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
24-02-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.