LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Áp dụng từ: 10/12/2018 đến 16/12/2018

50 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
10-12-2018
Sáng
Chiều
Thứ 3
11-12-2018
Sáng
Chiều
Hôm nay
12-12-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
13-12-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
14-12-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
15-12-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
16-12-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.