Khoa Quản Trị Kinh Doanh

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Áp dụng từ: 13/08/2018 đến 19/08/2018

33 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
13-08-2018
Sáng
Chiều
Thứ 3
14-08-2018
Sáng
Chiều
Thứ 4
15-08-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
16-08-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
17-08-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
18-08-2018
Sáng
Chiều
Hôm nay
19-08-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.