NN - Thời gian: từ 29/06/2020 - 31/07/2020 Thứ sáu, 03/07/2020 - 23:15:39

Thông báo điểm thi PET tháng 6

Trung tâm ngoại ngữ thông báo điểm thi PET tháng 6 năm 2020 như sau: 

Xem điểm thi tại đây

 

Kỳ thi tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 25/7/2020. Hạn cuối cùng đăng ký là ngày 22/7/2020

 

Chi tiết, xin liên hệ: 

Ms Hoàng Minh Hà: ĐT 0943414339

Truy cập: 188 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.