NN - Thời gian: từ 9/03/2020 - 31/03/2020 Thứ hai, 06/07/2020 - 18:08:28

Thông báo hoãn thi PET ngày 14 tháng 3

Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải phòng thông báo: 

Do ảnh hưởng dịch Covid-19 và thực hiện sự chỉ đạo của Ban phòng chống dịch nhà trường, toàn thể sinh viên nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3. Vì vậy buổi thi PET ngày 14 tháng 3 sẽ hoãn lại đến thời gian thích hợp. Trung tâm Ngoại ngữ sẽ liên hệ với sinh viên đã đăng ký để thông báo lịch thi sau khi nhà trường có kế hoạch học tập trở lại sau dịch bệnh. 

Trân trọng!

TT Ngoại ngữ 

Truy cập: 389 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.