NN - Thời gian: từ 31/12/2019 - 31/01/2020 Thứ ba, 02/06/2020 - 18:04:04

Thông báo điểm thi PET tháng 12

Trung tâm ngoại ngữ thông báo điểm thi PET tháng 12 năm 2019 như sau: 

Xem điểm thi tại đây

 

Kỳ thi tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 14/3/2020. Hạn cuối cùng đăng ký là ngày 11/3/2020

Chi tiết, xin liên hệ: 

Ms Hoàng Minh Hà: ĐT 0943414339

Truy cập: 567 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.