NN - Thời gian: từ 4/12/2019 - 31/12/2019 Thứ ba, 02/06/2020 - 18:08:10

Thông báo điểm thi PET tháng 11

Trung tâm ngoại ngữ thông báo điểm thi PET tháng 11 năm 2019 như sau: 

Xem điểm thi tại đây

 

Kỳ thi tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 21/12/2019. Hạn cuối cùng đăng ký là ngày 17/12/2019.

Chi tiết, xin liên hệ: 

Ms Hoàng Minh Hà: ĐT 0943414339

Truy cập: 691 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.