NN - Thời gian: từ 14/10/2019 - 31/10/2019 Thứ ba, 02/06/2020 - 18:31:39

Thông báo điểm thi PET tháng 10

 

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo điểm thi tháng 10 như sau: (xem điểm tại đây). 

Kỳ thi tiếp theo sẽ vào ngày 23/11/2019. Hạn cuối cùng đăng ký là ngày19/11/2019.

Chi tiết, xin liên hệ: 

Ms Hoàng Minh Hà: ĐT 0943414339

Truy cập: 987 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.