NN - Thời gian: từ 21/03/2019 - 21/06/2019 Thứ tư, 27/05/2020 - 23:03:17

Kế hoạch làm tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 và các bảng biểu

Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 1 xem 

1. Kế hoạch làm tốt nghiệp tại đây

http://hpu.edu.vn/upload/company/120/588/ke hoach dot 1 2019.docx

2. Các bảng biểu tải về tại đây

http://hpu.edu.vn/upload/company/120/588/Mau bia khoa luan tot nghiep va quy cach trinh bay.doc

Truy cập: 796 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.