NN - Thời gian: từ 10/01/2018 - 31/01/2018 Thứ tư, 23/01/2019 - 02:01:31

Thông báo điểm thi PET tháng 12

Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Dân lập Hải phòng thông báo điểm thi PET tháng 12 như sau: 

Xem điểm tại đây

Hạn cuối cùng đăng ký thi tháng 1  là ngày 20/1/2018

Mọi chi tiết, xin liên hệ: 

Cô Hoàng Kim Chung 

Email: hkchung@hpu.edu.vn

Điện thoại: 0904220487

 

                                                                                                                                                      TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

Truy cập: 812 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.