NN - Thời gian: từ 7/09/2017 - 30/09/2017 Thứ sáu, 20/07/2018 - 19:55:15

Thông báo điểm thi PET tháng 8

Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Dân lập Hải phòng thông báo điểm thi PET tháng 8 như sau: 

Xem điểm tại đây 

Hạn cuối cùng đăng ký thi tháng 9 là ngày 23/9 

Mọi chi tiết, xin liên hệ: 

Cô Hoàng Kim Chung 

Email: hkchung@hpu.edu.vn 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

Truy cập: 756 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.