NN - Thời gian: từ 13/06/2017 - 30/06/2018 Thứ tư, 23/05/2018 - 10:24:43

Thay đổi địa điểm đăng ký thi PET

Trung Tâm Ngoại Ngữ ĐH Dân Lập Hải Phòng thông báo, từ ngày 12 tháng 6 năm 2017, Trung tâm sẽ bắt đầu nhận đăng ký bài thi PET tại Phòng Đào tạo Đại học và Sau Đại học - trường Đại học Dân lập Hải phòng 

Liên hệ: Cô Hoàng Kim Chung - Số điện thoại: 0904220487
 
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

 
Truy cập: 1596 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.