LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Áp dụng từ: 27/03/2017 đến 02/04/2017

13 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
27-03-2017
Sáng
Từ: 2h30-5h30 Tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp tại THPT Nguyễn Đức Cảnh Bộ phận QHCC & bộ phận HTQT
Bộ phận QHCC & bộ phận HTQT
Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh
Từ: 10h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế Trường Mầm non
Ban Quản lý và BGH trường Mâm non
P. E201
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Thứ 3
28-03-2017
Sáng
Chiều
Hôm nay
29-03-2017
Sáng
Từ: 7h30-5h30 Chương trình tham quan và phỏng vấn tuyển dụng tại công ty Regina Miracle International Vietnam năm 2017 (*) Phòng QHCC & HTQT
QHCC.
Khu Công Nghiệp Vsip Hải Phòng
Chiều
Từ: 14h00-17h00 Họp Hội đồng tuyển dụng (xét hết thử việc GV Tiếng Nhật), Hội đồng lương (xét lương tháng 3/2017) Phòng TC-HC
Phòng TCHC, các đơn vị có ứng viên dự tuyển, các cá nhân đến thời hạn xét lương
E201
Thứ 5
30-03-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
31-03-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
01-04-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
02-04-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Các khóahọc tập KHHKII năm học 2016-2017; - Triển khai công tác tuyển sinh năm 2017;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

HD08 – B10

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 031 3740577 - 031 3833802 -- Fax: 031.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn