LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

Áp dụng từ: 18/02/2019 đến 24/02/2019

08 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
18-02-2019
Sáng
Từ: 9h00-9h30 Tiếp đón và làm việc với tình nguyện viên Lattitude Khoa Ngoại Ngữ
Giáo sư Hiệu trưởng, Khoa Ngoại Ngữ, Phòng QHCC và HTQT, tình nguyện viên Lattitude
Phòng họp E201
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 16h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý trường MN
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Thứ 3
19-02-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
20-02-2019
Sáng
Chiều
Từ: 14h00 Họp Hội đồng lương nhà trường P.TC-HC
Hội đồng lương, Trưởng đơn vị và cá nhân liên quan
P. E201
Từ: 14h00-16h00 Làm việc với đại diện trường Đại học Kyoto Nhật Bản Phòng QHCC&HTQT
QHCC.
Ngài Taizo Yokoyama- Đại diện trường Đại học Kyoto
Phòng QHCC & HTQT (D105)
Thứ 5
21-02-2019
Sáng
Từ: 8h00-9h30 Kiểm tra lịch trình kế hoạch lần 2 Khoa CNTT
Khoa CNTT; P. TT, ĐBCL, QLKH
Tại đơn vị
Từ: 9h30-11h30 Kiểm tra lịch trình kế hoạch lần 2 Khoa Ngoại Ngữ
Khoa Ngoại ngữ; P. TT, ĐBCL, QLKH
Tại đơn vị
Chiều
Từ: 14h00-15h30 Kiểm tra lịch trình kế hoạch lần 2 Khoa Môi trường
Khoa Môi trường; P. TT, ĐBCL, QLKH
Tại đơn vị
Từ: 15h00-17h00 Phát bằng tốt nghiệp Phòng ĐT ĐH&SĐH
Chủ tịch HĐQT, HT, các khoa, ĐT ĐH&SĐH, TCHC
F301
Từ: 15h30-17h00 Kiểm tra lịch trình kế hoạch lần 2 Bộ môn GDTC
Bộ môn GDTC; P. TT, ĐBCL, QLKH
Tại đơn vị
Thứ 6
22-02-2019
Sáng
Từ: 8h00-9h30 Kiểm tra lịch trình kế hoạch lần 2 Khoa Du lịch
Khoa Du lịch; P. TT, ĐBCL, QLKH
Tại đơn vị
Từ: 8h00-11h00 Họp hội đồng tuyển sinh 2019 Phòng ĐT ĐH&SĐH
HT, các trưởng khoa, trưởng BM, TCHC, TTr.ĐBCL, QHCC, KHTC, ĐT và các cán bộ TTTS
Phòng họp E201
Từ: 9h30-11h30 Kiểm tra lịch trình kế hoạch lần 2 Khoa Điện- Điện tử
Khoa Điện- Điện tử; P. TT, ĐBCL, QLKH
Tại đơn vị
Chiều
Từ: 14h00-15h30 Kiểm tra lịch trình kế hoạch lần 2 Khoa Xây dựng
Khoa Xây dựng; P. TT, ĐBCL, QLKH
Tại đơn vị
Từ: 15h30-17h00 Kiểm tra lịch trình kế hoạch lần 2 Bộ môn CBCS
Bộ môn CBCS; P. TT, ĐBCL, QLKH
Tại đơn vị
Hôm nay
23-02-2019
Sáng
Từ: 7h30-17h00 Các lớp cao học, Văn bằng 2, Liên thông bắt đầu học Phòng ĐT ĐH&SĐH
Đào tạo ĐH&SĐH, giảng viên
Các phòng học, phòng làm việc
Chiều
Chủ nhật
24-02-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa học tập KHHKII năm học 2018-2019;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn