LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Áp dụng từ: 20/11/2017 đến 26/11/2017

47 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
20-11-2017
Sáng
Từ: 9h00 Tổ chức họp mặt Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 Công đoàn trường và các đơn vị liên quan
Toàn thể CB-GV-NV cơ hữu trường
Hội trường F301
Chiều
Hôm nay
21-11-2017
Sáng
Từ: 8h00-11h00 Đánh giá nội bộ 2017 Ban Thanh tra Giáo dục Ban Thanh tra giáo dục
Đoàn đánh giá và Ban Thanh tra giáo dục
Tại đơn vị
Chiều
Từ: 14h00-17h00 Đánh giá nội bộ 2017 Trung tâm Thông tin Thư viện Trung tâm thông tin thư viện
Đoàn đánh giá và Trung tâm thông tin thư viện
Tại đơn vị
Từ: 14h00-17h00 Đánh giá nội bộ 2017 Khoa Du lịch Khoa Du lịch
Đoàn đánh giá và Khoa Du lịch
Tại đơn vị
Thứ 4
22-11-2017
Sáng
Từ: 8h00-11h00 Đánh giá nội bộ 2017 Khoa Điện - Điện tử Khoa Điện - Điện tử
Đoàn đánh giá và Khoa Điện - Điện tử
Tại đơn vị
Từ: 8h00-11h00 Đánh giá nội bộ 2017 Khoa Xây dựng Khoa Xây dựng
Đoàn đánh giá và Khoa Xây dựng
Tại đơn vị
Chiều
Từ: 14h00-17h00 Đánh giá nội bộ 2017 Bộ môn Cơ bản cơ sở (*) Bộ môn Cơ bản cơ sở
Đoàn đánh giá và Bộ môn Cơ bản cơ sở
Tại đơn vị
Từ: 14h00-17h00 Đánh giá nội bộ 2017 Bộ môn Giáo dục thể chất (*) Bộ môn Giáo dục thể chất
Đoàn đánh giá và Bộ môn Giáo dục thể chất
Tại đơn vị
Thứ 5
23-11-2017
Sáng
Từ: 8h00-11h00 Đánh giá nội bộ 2017 Khoa Công nghệ thông tin (*) Khoa Công nghệ thông tin
Đoàn đánh giá và Khoa Công nghệ thông tin
Tại đơn vị
Từ: 8h00-11h00 Đánh giá nội bộ 2017 Khoa Ngoại ngữ (*) Khoa Ngoại ngữ
Đoàn đánh giá và Khoa Ngoại ngữ
Tại đơn vị
Từ: 10h30-11h30 Đánh giá nội bộ 2017 Ban Công tác sinh viên (*) Ban công tác sinh viên
Đoàn đánh giá và Ban công tác sinh viên
Ban công tác sinh viên
Chiều
Từ: 14h00-17h00 Đánh giá nội bộ 2017 Khoa Môi trường (*) Khoa Môi trường
Đoàn đánh giá và Khoa Môi trường
Tại đơn vị
Từ: 14h00-17h00 Đánh giá nội bộ 2017 Khoa Quản trị kinh doanh (*) Khoa Quản trị kinh doanh
Đoàn đánh giá và Khoa Quản trị kinh doanh
Tại đơn vị
Thứ 6
24-11-2017
Sáng
Từ: 8h00-11h30 Đánh giá nội bộ 2017 Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học (*) Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học
Đoàn đánh giá và Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học
Tại đơn vị
Chiều
Từ: 14h00-17h00 Đánh giá nội bộ 2017 Phòng Tổ chức - Hành chính (*) Phòng Tổ chức - Hành chính
Đoàn đánh giá và Phòng Tổ chức - Hành chính
Tại đơn vị
Từ: 16h00-17h00 Đánh giá nội bộ 2017 Phòng Quan hệ Công chúng và HTQT (*) Phòng Quan hệ Công chúng và HTQT
Đoàn đánh giá và Phòng QHCC&HTQT
Tại đơn vị
Thứ 7
25-11-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
26-11-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa học tập KHHKI năm học 2017-2018;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

HD08 – B10

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn