LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Áp dụng từ: 18/09/2017 đến 24/09/2017

38 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
18-09-2017
Sáng
Từ: 10h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý trường MN
P. E201
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Thứ 3
19-09-2017
Sáng
Từ: 8h00-11h00 Hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 9 Đoàn TN
Đ/c Dũng - Phó BT
Hội trường các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy
Chiều
Thứ 4
20-09-2017
Sáng
Chiều
Từ: 14h00-15h00 Họp ban đón tiếp ngày kỷ niệm 20 năm TB đón tiếp
T Lập, TThanh, T Tuyến, T Hùng( CT), C Nga(QHCC), T Hùng(QLSV), C Hương( QTKD), C Đan, T Giang, Cô Hương(CT), Cô Thoan, A Duẩn, C Dung( MT), C Mai(VH), C Chung( ĐT), C Hà( ĐT), C Hoài(NA),CTrang KHTC, C Mai(MN), CHạnh (MN), C Ánh (TV), C Thoan CT, C Tươ
E201
Thứ 5
21-09-2017
Sáng
Chiều
Từ: 13h45 Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho cán bộ lãnh đạo cơ sở. Bà Hương - Phó BT.ĐU
GS.Trần Hữu Nghị - BT. ĐU;
Bà Hương - Phó BT Đảng ủy;
Bà Trang - HT trường Mầm non HNQT
Hội trường Quận ủy Lê Chân (số 10 Hồ Sen)
Từ: 14h00-17h00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo P. QLKH&ĐBCL
Các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo
P. Họp E201
Từ: 17h00 Chạy thử chương trình văn nghệ cho Kỷ niệm ngày thành lập trường Công đoàn trường và các đơn vị liên quan
Theo kế hoạch và phân công
Nhà tập Đa năng - Khu KSSV
Hôm nay
22-09-2017
Sáng
Từ: 8h00 Hội nghị Giao ban Khoa giáo và Văn hóa xã hội 9 tháng Phòng TC-HC chuẩn bị xe
GS.Trần Hữu Nghị - BT.ĐU
Hội trường Quận ủy Lê Chân (số 10 Hồ Sen)
Từ: 8h00 Hội nghị Giao ban Khoa giáo và Văn hóa xã hội 9 tháng năm 2017 Ô. Bính
Ô. Trần Trọng Bính - TB. Tuyên giáo ĐU
Hội trường Quận ủy Lê Chân - số 10 Hồ Sen
Chiều
Thứ 7
23-09-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
24-09-2017
Sáng
Từ: 8h00 Tổ chức Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập trường ĐHDLHP (24/9/1997-24/9/2017) Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan
CT-HĐQTLT, GS.HT, toàn thể CB-GV-NV-SV và Khách mời
Nhà tập Đa năng - Khu KSSV
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa học tập KHHKI năm học 2017-2018;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

HD08 – B10

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn