LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Áp dụng từ: 24/04/2017 đến 30/04/2017

17 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
24-04-2017
Sáng
Từ: 6h00-9h00 Tuyên truyền tuyển sinh 2017 (*) P.QHCC&HTQT
Ban TTTS 2017
THPT Marie Curie, THPT Tiên Lãng, THPT Kiến Thụy, THPT Phạm Ngũ Lão
Từ: 8h00-10h00 Duyệt kế hoạch văn nghệ thể thao chuẩn bị kỷ niệm thành lập trường TV công đoàn, Độ, Hưng
Ban chỉ đạo TC kỷ niệm thành lập trường, TV công đoàn, TV đoàn TNCSHCM
E201
Từ: 10h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế (*) Trường Mầm non
Ban quản lý và BGH trường Mầm non
P. E201
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban (*) Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt (*) Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Từ: 16h00-17h00 Họp Hội đồng tuyển dụng (phỏng vấn ứng viên GV MN) (*) P.TCHC
Hội đồng tuyển dụng, các đơn vị có ứng viên dự tuyển, các ứng viên được phỏng vấn
E201
Thứ 3
25-04-2017
Sáng
Từ: 8h00-9h30 Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp trường phòng TC-HC (*) P. QLKH&ĐBCL và P. TC-HC
Hội đồng Khoa học theo giấy mời
P. Họp E201
Từ: 8h00-10h00 Duyệt kế hoạch tổ chức Hội nghị NCKH (*) Hương, Thanh, Tuyến
Ban chỉ đạo, C.Hương, T.Thanh, T.Tuyến
E201
Từ: 10h00-11h15 Duyệt kế hoạch chuẩn bị CSVC cho kỷ niệm thành lập trường (*) Lập, Oánh
Ban chỉ đạo, T.Oánh,T. Lập
E201
Chiều
Thứ 4
26-04-2017
Sáng
Từ: 8h00-10h00 Duyệt kế hoạch công tác truyền thông chuẩn bị kỷ niệm thành lập trường (*) Ban truyền thông
Ban chỉ đạo, Tiểu ban truyền thông
E201
Từ: 9h00-10h00 Tư vấn về giới tính; sức khỏe sinh sản và sắc đẹp phụ nữ Ban CTSV; Đoàn TN-Hội SV; P.TC-HC; CB.QLSV và BV. Phụ sản An Thịnh
Nữ sinh viên - khối học chiều
Hội trường F301
Chiều
Từ: 14h00 Họp Tiểu ban tổ chức các hoạt động dành cho Cựu sinh viên Kỷ niệm 20 năm (*) Ô. Tưởng
Theo quyết định
P. E201
Từ: 15h00-16h00 Tư vấn về giới tính; sức khỏe sinh sản và sắc đẹp phụ nữ (*) Ban CTSV; Đoàn TN-Hội SV; P.TC-HC; CB.QLSV các khoa và BV.Phụ sản An Thịnh
Nữ sinh viên - khối học sáng
F301
Thứ 5
27-04-2017
Sáng
Từ: 5h30-10h00 Tuyên truyền tuyển sinh 2017 (*) P.QHCC&HTQT
Ban TTTS 2017
THPT Vĩnh Bảo
Chiều
Từ: 15h00 Họp mặt kỷ niệm Ngày Lễ 30-4 và 1-5 Công đoàn trường và các đơn vị liên quan
Toàn thể CB-GV-NV cơ hữu
Hội trường F301
Thứ 6
28-04-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
29-04-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
30-04-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa học tập KHHKII năm học 2016-2017; - Triển khai công tác tuyển sinh năm 2017;

- Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm;

- Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

HD08 – B10

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 031 3740577 - 031 3833802 -- Fax: 031.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn