SỰ KIỆN TRONG NGÀY 29-07-2020

Áp dụng từ: 03/08/2020 đến 09/08/2020

32 2020

Họp Ban chấp hành Công đoàn trường

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

BCH Công đoàn

Tham dự

Nội dung

Họp Ban chấp hành Công đoàn trường

Địa điểm

P. E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn