SỰ KIỆN TRONG NGÀY 27-07-2020

Áp dụng từ: 03/08/2020 đến 09/08/2020

32 2020

Giao ban Trường Mầm non Hữu Nghị Quốc tế

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 15h30-16h30

Chuẩn bị

Trường Mầm non

Tham dự

Nội dung

Giao ban Trường Mầm non Hữu Nghị Quốc tế

Địa điểm

Phòng họp E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn