SỰ KIỆN TRONG NGÀY 27-07-2020

Áp dụng từ: 03/08/2020 đến 09/08/2020

32 2020

Họp Hội đồng trường

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00-15h30

Chuẩn bị

TK Hội đồng trường

Tham dự

Nội dung

Họp Hội đồng trường 

Địa điểm

Phòng họp E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn