SỰ KIỆN TRONG NGÀY 29-07-2020

Áp dụng từ: 10/08/2020 đến 16/08/2020

33 2020

Hội nghị tuyên truyền chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 13h30-17h00

Chuẩn bị

Ban thường vụ Đoàn trường

Tham dự

Nội dung

Hội nghị tuyên truyền chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Địa điểm

Hội trường Công an thành phố (Số 03 Lê Đại Hành)

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn