SỰ KIỆN TRONG NGÀY 22-05-2020

Áp dụng từ: 01/06/2020 đến 07/06/2020

23 2020

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội làn thứ XXIII Đảng bộ quận

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

P.TC-HC

Tham dự

Nội dung

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội làn thứ XXIII Đảng bộ quận

Địa điểm

Số 10H đường Hồ Sen - Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn