SỰ KIỆN TRONG NGÀY 19-05-2020

Áp dụng từ: 10/08/2020 đến 16/08/2020

33 2020

Tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 9h30

Chuẩn bị

Đoàn TN - Hội SV

Tham dự

Nội dung

Tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19

Địa điểm

Hội trường F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn