SỰ KIỆN TRONG NGÀY 24-03-2020

Áp dụng từ: 30/03/2020 đến 05/04/2020

14 2020

Tập huấn công tác tuyên truyền trên không gian mạng

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 9h00

Chuẩn bị

Đoàn TN trường

Tham dự

Nội dung

Tập huấn công tác tuyên truyền trên không gian mạng

Địa điểm

P. E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn