SỰ KIỆN TRONG NGÀY 12-02-2020

Áp dụng từ: 25/05/2020 đến 31/05/2020

22 2020

Họp Ban tuyên truyền tuyển sinh năm 2020

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

GS.Hiệu trưởng, TP. Tuyển sinh-Truyền thông

Tham dự

Nội dung

Họp Ban tuyên truyền tuyển sinh năm 2020

Địa điểm

Phòng họp E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn