SỰ KIỆN TRONG NGÀY 14-02-2020

Áp dụng từ: 24/02/2020 đến 01/03/2020

09 2020

Tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2020 của Khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐTPHP

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h30

Chuẩn bị

Ô. Bính, Bà Mai, Bà Oanh

Tham dự

Nội dung

Tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2020 của Khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐTPHP

Địa điểm

Số 88 Điện Biên Phủ - Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn