SỰ KIỆN TRONG NGÀY 13-02-2020

Áp dụng từ: 25/05/2020 đến 31/05/2020

22 2020

Hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2019

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

Phòng TC-HC chuẩn bị xe

Tham dự

Nội dung

Hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2019

Địa điểm

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân - Số 207 Giải Phóng, Hà Nội

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn